Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
 • Praha 3
 • Čistá trojka
 • Mobilní rozhlas
 • Antigraffity program
 • Trhy na Jiřáku
 • Pravidla podporovaného bydlení

Participace

O participaci čili účasti na rozhodování

participace sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem 
participovat účastnit se čeho / v čem / na čem, mít podíl na čem, podílet se na čem
- pocházejícího z latinského partem capere „brát účast" s významy jednotlivých výrazů: pars „část", capere „brát", „jímat"
stakeholder zainteresovaná či dotčená strana, klíčový aktér, někdy se používá též výraz zájemník. Jedná se např. o podnikatele, zástupce spolků, organizací, kteří mají v oblasti své zájmy. 

Posilování participačních prvků v systému zastupitelské demokracie (občané svěří rozhodování zvoleným zástupcům) vede ke zvyšování zájmu lidí o své okolí a spoluzodpovědnosti za změny, které v něm probíhají.  Zvyšuje informovanost a propojenost místních lidí, důvěru v samosprávu a v posledku i kvalitu života. Snižuje riziko vyhroceného konfliktu a následných komplikací, čímž šetří čas i peníze při realizaci jednotlivých projektů.

Aktuální a plánované projekty:

2024

 • Strategický plán (akční plán + vyhodnocení 2023)
 • Zóny 30 
 • Zábory bez zábran - tištěná aktualizovaná verze
 • Letní soutěž
 • Podpora vzniku komunitní zahrady Kapslovna
 • Oborová setkání
 • Podpora participace mládeže
 • Komunitní půjčovna
 • Jarov/Vackov
 • Spodní Žižkov
 • Představení návrhu obnovy hřiště Lupáčova
 • Režim pohybu psů - Židovské pece
 • Spokojenost s úřadem - průzkum
 • Integrační projekty
 • Strategie participace a podpory komunit
 • Podpora OSVČ a drobných podnikatelů
 • Vnitroblok Biskupcova/Jeseniova/Viklefova
 • Dům sociálních služeb
 • Školní participativní rozpočty
 • Spokojenost s úřadem - průzkum

2023

2022

V rámci pilotního programu koordinátorů participativního plánování (IPR Praha)

Ostatní

Spolupráce s IPR Praha

 

2021

Spolupráce s IPR Praha

 

2020 (8-12)

 

Program koordinátorů (2020 -)

Veřejné debaty a projednání 2011 – pol. 2020

Participativní rozpočty 2016-2018

Login