Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Studie rozvoje Olšanské ulice - zapojte se  

Přestože se Olšanská ulice nachází v širším centru hlavního města, neodpovídá kvalitou veřejných prostranství svému potenciálu. V současné době je lemována převážně administrativními budovami a území dominuje automobilová doprava. 

Ulice Olšanská má potenciál nebýt jen tepnou sloužící dopravnímu pohybu, ale i vyhledávaným územím pro setkávání a pobyt. Vznikající urbanisticko-architektonická studie, která bude zhotovena do konce roku, má za cíl zlepšit podmínky pro pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu, zkoordinovat plánované investiční záměry v území a nastavit regulaci pro další rozvoj okolí ulice tak, aby vznikla plnohodnotná městská třída. Součástí studie bude také řešení nového krajinného propojení podél severní strany Olšanských hřbitovů, které do území přinese novou rekreační osu, nové rekreační vybavení a další rozšíření systému zelené infrastruktury města.

 

Cíle studie

  • Koordinace záměrů na novou výstavbu
  • Koordinace záměrů na veřejných prostranstvích
  • Nalezení vhodného dotvoření urbanistické struktury v souladu se soudobými znalostmi městského plánování a potřebami samotného místa a jeho obyvatel (město krátkých vzdáleností, udržitelnost, adaptace na změnu klimatu,….)
  • Nalezení řešení veřejných prostranství zlepšující prostupnost, bezbariérovost, bezpečnost pro pěší a bezmotorový pohyb, implementace prvků modrozelené infrastruktury a adaptace na změnu klimatu

 

Studie byla zadána usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1190 ze dne 24.5.2021

Zahájení:2022

Dokončení:2030+

Zpracovatel studie pro IPR Praha: UNIT architekti, Martina Forejtová, Květoslav Syrový, Lukáš Novák

 

Sdílejte své podněty a komentáře ke konceptu studie prostřednictvím online dotazníku, který lze vyplnit do 17.7. 2022. Vaše komentáře budou vyhodnoceny a eventuálně zapracovány do finálního řešení studie.

Koncept studie k projednání s veřejností 

Všechny informace o chystaném záměru a odkaz na dotazník najdete na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy: https://www.iprpraha.cz/olsanska

Sdílet:

Unit architekti, IPR Praha, vizualizace MISS 3

30. 06. 2022

Login