Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Strategický plán

Seznam klíčových projektů

Zapojte se

Plánujme společně lepší Trojku!

Ankety, možnost navrhnout projekt, informace o možnostech dalšího zapojení.

Zapojit se

Strategický plán Prahy 3 (2021 - 2030)

Strategický plán rozvoje je základním zastřešujícím dokumentem pro dlouhodobé plánování. Každý strategický plán stojí na třech pilířích — analytické, návrhové a implementační části. Analytická část shrnuje důležité informace o naší městské části. Návrhová část určuje vybrané oblasti a cíle, kterým je nutné se v příštích letech prioritně věnovat. Implementační pak navrhuje, jak to celé uvést do praxe tak, aby to fungovalo. Konkrétní projekty k realizaci jsou v akčním plánu na každý rok. Navržené a dosud nezařazené projekty jsou v zásobníku. 

  Komunikační verze           Analytická část    Návrhová část    Implementační část    Akční plán 2024   Zásobník 

SPK       Analyticka cast SPAnalytická část SP  Návrhová částNávrhová část SP  Implementační část SPImplementační část SP Akční plán 2024Akční plán 2024 Zásobník projektůZásobník 

ke stažení

Reprezentativní průzkum 2021 

V březnu 2021 na Praze 3 probíhal historicky první reprezentativní průzkum. Zúčastnilo se ho 1100 obyvatel Prahy 3. Jeho výsledky byly zásadním podkladem pro Strategický plán. Více info.

oblasti        Průzkum - hlavní zprávaPrůzkum - hlavní zpráva        Průzkum - toplinesPrůzkum - toplines              

Vize Prahy 3 2030

Vize 2030

Prioritní oblasti a strategické cíle

Strategický plán Prahy 3 má sloužit jako odpověď na výzvy, kterým bude Trojka v příštích deseti letech čelit. Vytyčené prioritní oblasti a strategické cíle slouží jako návodná mapa, která městskou část povede v dalším plánování budoucnosti. 6 prioritních oblastí a 26 strategických cílů (SC) tvoří páteř nového strategického plánu.  

Oblasti

Login