Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Jak vidí Prahu 3 její obyvatelé? Odpovídá první reprezentativní výzkum

V březnu 2021 provedla Praha 3 historicky poprvé mezi svými obyvateli reprezentativní výzkum*. Dotazování se týkalo spokojenosti se životem v Praze 3, jeho aspektů, prioritních oblastí a opatření a fungování samosprávy.

Výsledky průzkumu určují 4 prioritní oblasti, na které se Praha 3 zaměří při tvorbě strategického plánu.

„Reprezentativní výzkum Praha 3 ještě nikdy nepořádala,“ upozorňuje radní pro strategické plánování Pavel Křeček. Průzkum zkoumal Prahu 3 v 10 podoblastech a přináší tak unikátní přehled preferencí obyvatel v jednotlivých lokalitách. Dotazovaní obyvatelé pomocí svých odpovědí pomohli určit 4 prioritní oblasti, kterým by se městská část měla věnovat. Jedná se o dopravu a parkování, prostředí a bezpečí, bydlení a strukturu obyvatel a nakonec občanskou vybavenost, služby a kulturní život. „Právě na tato témata se chce Praha 3 zaměřit při tvorbě strategického plánu - kompasu, který bude určovat nejen investiční priority naší městské části na příštích 10 let,“ dodává Pavel Křeček.

Jednou z hlavních výzev Prahy 3 je doprava a parkování. Převažuje negativní hodnocení většiny oblastí automobilové dopravy. Obyvatelé požadují zejména rozšíření možností parkování - podzemní parkoviště nebo parkovací budovy. Potřeba více parkovacích míst v ulicích se objevuje častěji v oblasti Žižkova. Zároveň ale obyvatelé požadují i snížení dopravní zátěže. Pozitivně hodnotí pokrytí veřejnou dopravou.

Obecně jsou obyvatelé Prahy 3 spokojeni s kvalitou života ve své městské části, lokalitě i se svým bydlením. Méně spokojené jsou ženy a lidé žijící v nájemním bydlení. Cení si dopravní dostupnosti, parků a zeleně, občanské vybavenosti. Převážně dobře je na Praze 3 hodnocena dostupnost zdravotní péče, kulturní život i možnosti sportovat. Negativně vnímají zejména hluk a dopravní přetížení, nepořádek a znečištění ulic a vysoké ceny bydlení. Ženy mají častěji pocit ohrožení ve veřejném prostoru a specificky častěji zmiňují lidi, kteří mohou představovat riziko pro své okolí. Vlastníkům častěji vadí nová výstavba a nájemníkům zase vysoké ceny bydlení. Většina obyvatel si myslí, že se Praha 3 stává čtvrtí „pro bohaté“ kvůli zdražování bydlení. Polovině dotázaných také vadí fenomén krátkodobých pronájmů (AirBnB). V otázce nové výstavby na Praze 3 převažuje názor, že k dostupnějšímu bydlení nepřispěje.

S fungování samosprávy jsou obyvatelé převážně spokojeni. Nejvíce spokojeni jsou s komunikací úřadu s veřejností a informováním občanů.

Videoprezentace výsledků reprezentativního průzkumu


*Výzkumu se zúčastnilo na základě kvótního výběru 1100 respondentů ve věku 18 nebo více let. Sběr dat probíhal telefonickým, on-line a osobním dotazováním prostřednictvím proškolených tazatelů. Výzkum je reprezentativní pro populaci městské části Praha 3 podle základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, vzdělání) a lokalit Prahy 3.

ss

ss

parkování

Stáhněte si

Prezentace vysledku reprezentativniho pruzkumu
12. 01. 2022
1 MB
Hlavni zaverecna zprava
12. 01. 2022
2 MB

Sdílet:

Zuzana Křížková

20. 05. 2021

Login