Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
 • Praha 3
 • Čistá trojka
 • Mobilní rozhlas
 • Antigraffity program
 • Trhy na Jiřáku
 • Pravidla podporovaného bydlení

Příprava revitalizace vnitrobloku Flóra

Vnitroblok Flóra je veřejnosti volně přístupný vnitroblok mezi ulicemi Slezská, Jičínská, Čáslavská a Vinohradská ve správě Městské části Praha 3.

Vnitroblok Flóra je veřejnosti volně přístupný vnitroblok mezi ulicemi Slezská, Jičínská, Čáslavská a Vinohradská ve správě Městské části Praha 3. Vnitroblok se dlouhodobě potýká s nepořádkem souvisejícím s nevyřešeným stáním odpadních kontejnerů, pobytem nežádoucích osob a nelegálním parkováním ve dvoře. Na zpevněné části povrchu se za deště tvoří kaluže a jsou problémy s odváděním dešťové vody. MČ Praha 3 plánuje v budoucnu ve více fázích vnitroblok obnovit.

Setkání ve vnitrobloku

Přípravnou fázi zajišťoval ve spolupráci s MČ P3 spolek Bieno. 6. a 8. dubna proběhly ve vnitrobloku osobní konzultace s obyvateli a uživateli, ke zjištění problémů a potřeb týkajících se budoucí podoby otevřeného vnitrobloku. Cílem je vytvořit podrobné zadání pro studii obnovy vnitrobloku opřené o názory a potřeby obyvatel a uživatelů. Konzultací se ve dvou dnech zúčastnilo přibližně 50 obyvatel.

Anketa

Od 15. do 30. dubna probíhala elektronická anketa určená především pro obyvatele a uživatele, kteří nebyli přítomni na setkání. Ankety se v průběhu dvou týdnů zúčastnilo 77 obyvatel a uživatelů vnitrobloku. O projektu informovala místní média, například Radniční noviny Praha 3, www.planujtrojku.cz nebo sociální sítě.

Výsledky

Sběr podnětů byl tematicky rozdělen na tři části:

 1. Kontejnerová stání na odpady
  Zde se ukázal největším problémem nepořádek kolem kontejnerů, který vzniká hlavně tím, že se v kontejnerech přehrabují cizí lidé, kteří vyházené věci už nevracejí zpět. Nepořádek pak rozšiřují lidé z okolí, kteří k rozházenému odpadu přinášejí svůj vlastní velkoobjemový. Doporučeným řešením je vytvořit zabezpečené kontejnerové stání s přístupem pouze pro místní.

 2. Park a dětské hřiště
  Největším problémem byl častý pobyt potenciálně nebezpečných osob, které prostor také znečišťují. Doporučeno bylo zvážit zamykání hřiště na noc.

 3. Zpěvněné povrchy
  Zde se ukázaly jako hlavní problémy nevábný průjezd, ve kterém cizí lidé někdy nocují nebo ho znečišťují a nefunkční odtoky vody v některých částech vnitrobloku. Doporučeným řešením prvního problému bylo zvážit zamykání celého vnitrobloku na noc. Ohledně druhého bude nejspíše nutná komplexní oprava kanalizace.

Následovat bude zadání architektonické studie a vypracování nezbytné dokumentace. Po získání nezbytných povolení se bude moci spustit samotná realizace. Pokud vše půjde bez větších problémů, mohlo by se s první fází úprav — popelnicová stání — začít přibližně na začátku léta příštího roku.

Stáhněte si

FLORA ZPRAVA 2
12. 01. 2022
940 kB
Login