Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Hřiště Lupáčova - přijďte se seznámit s návrhem obnovy 

Úterý 26. 3. 2024, 17:30, na hřišti (Lupáčova ul. za domy 805/10—865/20).Návrh obnovy hřiště je hotov, peníze jsou připraveny v rozpočtu. Přijďte se s návrhem seznámit a dát nám svou zpětnou vazbu. 

 

Park je vytížen mj. také žáky nedalekých základních škol a dochází v něm ke značnému opotřebení dětského hřiště, u kterého je předpokládaná životnost 10 – 15 let, proto se začala zvažovat revitalizace. V roce 2021 vznikla petice za zřízení rekreační a pobytové plochy se zákazem vstupu psů na zelené ploše bezprostředně sousedící s dětským hřištěm, která by prostor dětského hřiště rozšířila o další plochu vhodnou pro rekreaci a pobyt dětí i dospělých.

Od 19. do 29. 4. 2022 probíhala anketa k dětskému hřišti Lupáčova. Zúčastnilo se jí 112 respondentů. Velká skupina respondentů si přála zvětšení plochy hřiště (46%), další velká skupina (44%) si přála vznik pobytové plochy bez psů (pro děti i dospělé) v rámci revitalizace hřiště. Nejvíce respondentů by hřiště rozšiřovalo východním směrem, dále pak jižním. 50% respondentů preferovalo nové herní prvky pro menší děti (2 - 6 let). Pro větší děti (6-12let) to bylo 37%. Polovina respondentů by přivítala zastínění některé části hřiště.

Nejsilnější požadavky byly: na více laviček (pokud možno i uvnitř), houpačky a skluzavky pro malé děti, zpevněnější povrch (alespoň zčásti), vodní prvek. Zajímavá myšlenka byla hřiště zvětšit při respektování stávajícího terénu.

   DHLupacova   orto_lupacova

Na následném osobním setkání 10. 5. 2022 byly preferovány tyto podněty:

-lavičky – dřevěné a bez možnosti ležení (i v rámci ohraničeného prostoru hřiště)

-skluzavka a houpačky pro menší děti v jejich zóně

-povrch – epdm, alespoň na části

-osobité (atypické) prvky  ve stylu playscape 

-větší koše 

-vyšší plot (malé děti se naklánějí)

-hrazdy 

-velké stromy – zastínění

-stůl, u kterého by bylo možné posvačit

 

FB událost: https://fb.me/e/9U3CQfR6p

Přidat do google kalendáře

 

Aktualizace 28. 3. 2024:

Návrh prezentovala architektka Martina Forejtová (Land05), přičemž byl důraz kladen na zapracování požadavků z předchozí participace (rozšíření hřiště, vznik pobytové plochy bez psů, více laviček, zastínění, rozdělení na zóny, více prvků pro menší děti atd.) či vysvětlení proč zapracovány být nemohly (např. WC, vodní prvek, stůl na svačinu). Přítomní byli také seznámeni se záměrem realizace v tomto roce, přičemž její délka by měla trvat 3-4 měsíce (Marcela Něničková, OOŽP).

Podněty:
1.
Jak zabezpečit, aby hřiště nebylo v rozporu se svým účelem používáno v noci, kdy v následku toho dochází k rušení nočního klidu místních obyvatel? Zamykání postrádá smysl vzhledem k výšce oplocení. Nabídka dobrovolnického zamykání vrátek na noc nebyla ze strany místních obyvatel reflektována. Nabízí se umístění cedule a výzva MČ P3 Městské policii k větší součinnosti v těchto případech.
2. Stávající hrazda, která nebude po obnově součástí hřiště by mohla být umístěna někde v okolí.
3. Obecný požadavek na „plácek“ na fotbal a jiné hry pro starší děti 10-15 let v oblasti.
4. Požadavek na více košů či větší koše v okolí hřiště. Bude řešeno při obnově stávajících košů, které již začínají vykazovat znaky opotřebení. (Marcela Něničková, OOŽP)
5. Návrh vybavit část stěny v části do svahu lezeckými prvky („děti tam budou lézt tak jako tak“). Martina Forejtová (Land05) slíbila prověřit, zda by to vůbec bylo možné vzhledem k dopadovým plochám. Řešení by muselo být nízkonákladové a pouze doplňkové, aby nezpůsobilo vícenáklady a zpoždění realizace. - Po prověření se ukázalo, že to neumožňují min. dopadové plochy ostatních prvků. 
6. Podnět na zábrany v okolí hřiště (např. dřevěné kůly s lanem), aby nedocházelo k poškozování původní výsadby a mohla naopak být obnovena (viz. foto).
 

 

MAPA INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ P3

Sdílet:

Karel Světlík

20. 03. 2024

Login