Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Obytný soubor JAROV — vypořádání připomínek

Společnost Amádeus Real a.s. na jaře připravila prezentaci svého chystaného projektu "Obytný soubor JAROV", který se připravuje místo stávajícího průmyslového areálu mezi ulicemi Na Jarově a Květinková.

Společnost Amádeus Real a.s. na jaře připravila prezentaci svého chystaného projektu "Obytný soubor JAROV", který se připravuje místo stávajícího průmyslového areálu mezi ulicemi Na Jarově a Květinková. Anketa běžela tři týdny od 25. 3. do 15. 4. 2021. Nyní se můžete podívat na její výsledky a přečíst si, jak budou zapracovány.

Za Prahu 3 velmi oceňujeme přístup developera, který komunikuje nejen s městskou částí, ale také s jejími obyvateli a zjišťuje, jaké služby si lidé přejí více, jaký má být charakter vnitrobloku či jak důležité je dětské hřiště atd. Nejde samozřejmě o reprezentativní průzkum, přesto je anketa důležitou sondou, která do budoucna pomůže, aby byly vztahy v lokalitě co nejlepší. Je to příklad dobré praxe a rádi bychom, aby se stala na Praze 3 standardem.

Výsledky

1 Pohlaví
Výběr z možností , zodpovězeno 97 x, nezodpovězeno 0 x

Možnosti odpovědí Responzí Podíl
Žena 44 45,4%
Muž 53 54,6%

 

2 Věk
Výběr z možností , zodpovězeno 97 x, nezodpovězeno 0 x

Možnosti odpovědí Responzí Podíl
15-19 let 0 0,0%
20-29 let 20 20,6%
30-39 let 36 37,1%
40-49 let 24 24,7%
50-59 let 10 10,3%
60-69 let 4 4,1%
70 let a více 3 3,1%


3 Co byste preferovali v bezprostředním okolí budoucího projektu?
Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 97 x, nezodpovězeno 0 x

Možnosti odpovědí Responzí Podíl
Místo pro setkávání a posezení se zelení či vodním prvkem 75 77,3%
Dětské hřiště 29 29,9%
Workoutové hřiště (venkovní posilovna pro dospělé) 15 15,5%
Jiná... 22 22,7%


4 Co je pro Vás u nového obytného souboru důležité?
Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 97 x, nezodpovězeno 0 x

Možnosti odpovědí Responzí Podíl
Nabídka služeb (potraviny, kavárna, restaurace, lékař) 58 59,8%
Prostupnost (průchod, pasáž, piazetta) 51 52,6%
Možnost parkování 39 40,2%
Jiná... 21 21,6%


5 Které služby a obchody vám nejvíce chybí?
Výběr z možností, více možných , zodpovězeno 97 x, nezodpovězeno 0 x

Možnosti odpovědí Responzí Podíl
Restaurace 44 45,4%
Drogerie 27 27,8%
Kavárna / Cukrárna 54 55,7%
Supermarket 19 19,6%
Řeznictví 30 30,9%
Lékarna 12 12,4%
Praktický lékař (ordinace) 26 26,8%
Jiná... 21 21,6%


6 Využili byste v rámci rodiny možnost pronájmu podzemního parkovacího stání? (za běžnou cenu)
Výběr z možností , zodpovězeno 97 x, nezodpovězeno 0 x

Možnosti odpovědí Responzí Podíl
Ano 35 36,1%
Ne 32 33,0%
Nevím 30 30,9%

 


Vyjádření společnosti k výsledkům ankety:

Vážení spoluobčané,

Chtěli bychom vám všem poděkovat za připomínky a účast v anketě v rámci představení připravovaného bytového projektu JAROV.

Celkem jsme obdrželi bezmála stovku odpovědí. Pro zajímavost podíl obou pohlaví byl zastoupen rovnoměrně.

Z jednotlivých odpovědí je patrné, že v tomto místě byste uvítali veřejný prostor pro setkávání s velkým důrazem na zeleň. Veřejný prostor, který bude doplněn vhodným městským mobiliářem. Prostor, kde můžete posedět s přáteli u šálku dobré kávy, kam můžete zajít na oběd či večeři.

Pro ty z vás, kteří mají rodiny s malými dětmi je důležité dětské hřiště.

Dále jsme zaznamenali, že pozitivně vnímáte zprůchodnění stávající lokality mezi ulicemi na Jarově a Květinková.

Obdržené připomínky vnímáme. V rámci projektu plánujeme v celém spodním parteru, který bude přístupný z ulice na Jarově a nově vzniklé ulice, vybudovat obchodní jednotky. Součástí projektu by měl být i supermarket a ordinace lékařů.

Společně s Městskou částí a s Magistrátem hlavního města Prahy jednáme o umístění Mateřské školky. Výše uvedená očekávání a požadavky by tedy měly být splněny.

Řada z vás zmínila obavy z nárůstu dopravní zátěže v okolí projektu a z úbytku parkovacích míst, zejména v prostoru nově plánovaného „veselého kopce“. Dotazy obdobného charakteru jsme obdrželi od SVJ v ulici Květinkové.

Můžeme vás ujistit, že v rámci projektu samotného máme navrženo o cca 150 parkovacích míst více, než vyžadují současné Pražské stavební předpisy. Je to jak z důvodu možné nabídky parkovacích míst k pronájmu okolním rezidentům, tak eliminace parkování uživatelů v přilehlých ulicích. Patřičný počet parkovacích míst je též vyhrazen pro návštěvníky supermarketu, restaurací, apod.

V rámci nově vznikající ulice a v rámci úpravy ulice na Jarově vznikne dalších cca 13 parkovacích míst.

V rámci úpravy komunikace a chodníků v ulici Květinkové nedojde k žádnému úbytku parkovacích míst. Současný počet 52 míst zachováme.

Řešení dopravy samotné konzultujeme pečlivě s Městskou částí a s odborníky na dopravu. Zpracovaný dopravní model nám indikuje, že projekt výrazně nezatíží stávající stav a nedojde k zahlcení křižovatek.

Samozřejmostí bude dodržení hygienických hlukových limitů, které bude součástí dalších stupňů projektové přípravy a předmětem posouzení v rámci územního řízení.

Věříme, že nově budovaný projekt přinese do lokality kultivovanou městskou atmosféru, dobré sousedy a kvalitní služby, které nyní v místě nejsou dostupné.

Těšíme se na další setkání.

Youtube video

 

Odkaz na video představení: https://youtu.be/LQn6f3FLaaA

 

Předpokládané zahájení stavby 2023, dokončení 2025.

Komise pro urbanismus projednala návrh Obytného souboru Jarov na svém jednání dne 17. 2. 2021 v bodě 5: zápis z jednání komise

Stáhněte si

výsledky-bytového-souboru-jarov-praha-3
12. 01. 2022
129 kB
Login