Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Řekněte svoje k plánu Prahy 3

O parkování, životním prostředí, dostupném bydlení a dalších tématech diskutujeme na online participativních setkáních, která pokračují i v listopadu.

Veřejná setkání k desetiletému strategickému plánu Prahy 3 jsou v plném proudu. V září téma otevřeli tzv. stakeholdeři — klíčoví aktéři. Ředitelé spolků, institucí a příspěvkových organizací se stihli sejít ještě fyzicky a pod vedením profesionálního facilitátora společně pojmenovali potenciál, rizika a překážky budoucí Trojky. Během října dostali stejnou příležitost všichni obyvatelé třetí městské části, která je pro účely strategického plánování rozdělena do deseti menších oblastí.

Díky tomu se vždy diskuze týká konkrétních potřeb a příležitostí dané lokality. Mítinky probíhají nakonec onlinea mezi nejpalčivějšími tématy se objevuje parkování a doprava obecně, otázky týkající se nové výstavby, agresivních developerů a dostupnosti bydlení, ale třeba také dopad klimatických změn na životní prostředí v místních podmínkách. Specifickými tématy jednotlivých lokalit je pak například průchodnost Olšanských hřbitovů, špína a exhalace na dolním Žižkově, smysluplnost tramvajové točny na náměstí Jiřího z Lobkovic, bezdomovci v okolí náměstí Winstona Churchilla, distribuce drog na dolním Žižkově, parkování zdarma o víkendu, potřeba delšího metra, pěší napojení na centrum nebo chybějící „náves“ pro komunitní setkávání. „Jede se vždy podle detailního scénáře, setkání má jasná pravidla a výstupy,“ popisuje koordinátor participace Karel Světlík. „Diskuze jsou velice příjemné a kultivované. Všem, kdo se účastní,
patří velké díky.“

Každý ze zúčastněných obdrží po setkání report, který shrnuje, co všechno zaznělo a díky tomu si může ověřit, že se žádné téma neztratilo. Aby byl totiž strategický plán uznáván napříč politickými stranami a nespadl například po volbách do šuplíku, je třeba ho vytvářet maximálně profesionálně, transparentně a na základě každodenní žité zkušenosti lidí z Trojky. Po kvantitativním průzkumu bude proto následovat sociologické šetření na reprezentativním vzorku, které ověří důležitost jednotlivých témat. V navazující fázi se podnětů chopí expertní skupina, která navrhne další dílčí kroky. Také tato navrhovaná řešení budou ještě hodnotit obyvatelé Trojky a teprve potom vznikne strategický plán.

Zapojte se:
⟶ planujtrojku.cz
⟶ facebook.com/PlanujTrojku
⟶ papírové dotazníky v Infocentru a na radnici P3
⟶ telefonické vyplnění dotazníku 800 163 163 (po—pá 8—18, so 8—14)

Stáhněte si

logo ESF OPZ (1)
12. 01. 2022
68 kB

Sdílet:

Anežka Hesová

25. 10. 2020

Login