Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Modrozelený Jarov/Vackov

Přinášíme kompletní výsledky téměř roční přípravné participace k proměně oblasti kolem veřejného prostranství na Jarově/Vackově. Nejoblíbenější studentský návrh je od Anežky Netušilové.

Vývoj projektu

⟶ Úvodní setkání /24. 2. 2022/ (cca 50 lidí) na veřejném prostranství na Jarově (vymezeno ulicemi Na Jarově a V Zahrádkách)

 ⟶ Anketa /25. 3. — 6. 4. 2022/ účast 184 lidí. Úprava prostoru pro relaxaci (hlavní) a aktivity. Největší podpora pro prostory na relaxaci a dětské hřiště. Mobiliář — hlavně koše, lavičky, pítko. Chybí hlavně vzrostlé košaté stromy. Pohyb psů — hlavně na vodítku, ale bude třeba hledat vyhovující dohodu. Obecně byl důraz kladen na to, aby nová úprava nezpůsobila zvýšení hluku. 

⟶ Prezentace studentských pracovních návrhů  /7. 4. 2022/, studenti krajinářské architektury (ČVUT) společně s pedagogy prezentovali pracovní návrhy v ZŠ Jarov, získali zpětnou vazbu jak od obyvatel oblasti, tak od zástupců městské části P3.

⟶ Prezentace studentských hotových návrhů /30. 5. 2022/, studenti a pedagogové prezentovali v ZŠ Jarov hotové návrhy revitalizace veřejného prostranství Jarov a jeho okolí.

⟶ Výstava studentských návrhů /16. 9. - 16. 11. 2022/ přímo na prostranství + anketa k výstavě (komentované prohlídky 17. 9. a 13. 11.)

⟶ Nejoblíbenějším studentským návrhem pro danou oblast se v anketě stal návrh Anežky Netušilové. Své příznivce si však našel každý z nich. Více informací o všech studentských návrzích najdete v souhrnné brožuřebrožuře.

 

Aktuálně probíhá jednání ohledně scelení zbývajících pozemků, pak bude možné zadat vypracování studie. Naše dosavadní společná práce bude cenným podkladem. Studie vznikne opět ve spolupráci s vámi.  

Výsledky ankety k výstavě - podzim 2022Výsledky ankety k výstavě - podzim 2022

Výsledky anketa + setkání - jaro 2022Výsledky anketa + setkání - jaro 2022

 

Sdílet:

Karel Světlík, vizualizace Anežka Netušilová

08. 12. 2022

Login