Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Zóna 30 mezi Parukářkou a Vítkovem - výsledky ankety

Anketa běžela od 17. do 26. 5. 2024. Jejím cílem bylo nejen ověřit, zda návrh a doprovodná opatření nejdou proti vůli obyvatel a uživatelů území, ale také shromáždit cenné podněty a připomínky. 

Praha 3 zahrnuje do participace občanů i některá dopravní opatření. Po návrhu zóny 30 v oblasti u Vinohradské nemocnice (2023) též letos návrh zóny 30 mezi Parukářkou a Vítkovem. 

Účast v anketě byla 391 respondentů. Téměř ze dvou třetin vyplňovali muži. Rezidentů bylo mezi respondenty 75 % (v případě ankety k návrhu zóny 30 u Vinohradské nemocnice 31 %). 

Potvrdila se obecná podpora návrhu zóny 30 v oblasti. 70 % všech respondentů vnímá zavedení zóny 30 v oblasti jako určitě či spíše smysluplné. Opačný postoj zastává necelých všech 29 % respondentů. Jako smysluplnou lidé vnímají i snahu o větší ochranu a pohodlí pěších v projektu: 69 % všech respondentů vnímá jako určitě či spíše smysluplnou. Opačný postoj zastává 29 % respondentů. 58 % všech respondentů vnímá snahu o lepší podmínky pro cyklodopravu v projektu jako určitě či spíše smysluplnou. Opačný postoj zastává 33 % respondentů.

Z dílčích opatření získalo největší podporu vyhrazení prostoru před školou na náměstí Barikád pro děti ze školy a jejich rodiče: 6,96 (z 10), mezi ženami dokonce 7,38. Již dnes je prostor před školou přehrazen sloupky, ale z obou stran až k nim zajíždějí auta a vytvářejí nepřehlednou situaci zejména ráno před začátkem vyučování. Nové litinové sloupky by měly zabránit vjezdu aut z křižovatky Žerotínova/Koldínova, resp. umožnit jen jejich částečný vjezd a otáčení. Na základě požadavku školy jsou prostřední sloupky navrženy jako sklopné, aby zde mohl zajíždět a parkovat školní autobus odvážející děti na školy v přírodě nebo kurzy plavání.

z307

Nejslabší podporu získal návrh na změnu parkování z příčného na podélné a obnovu chodníku pro pěší před budovou rehabilitace v Jeseniově ulici za cenu ztráty 6 parkovacích míst: 5,61. Celková bilance v návrhu projektu je -9 parkovacích míst. 

Hypotetické otázky nad rámec navrženého projektu, které prověřovaly možnou podporu větších opatření pro chodce za cenu většího úbytku parkovacích míst, většinovou podporu nezískaly. Ať už se jednalo o delší obnovu chodníku v Jeseniově či přechod pro pěší v ulici Zelenky-Hajského.

Anketa přinesla také stovky cenných podnětů k území i k jednotlivým navrhovaným opatřením. 

 

 

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

NÁHLED ANKETY

Sdílet:

Karel Světlík

04. 06. 2024

Login