Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Příjemnější Slezská – známe finální podobu koncepční studie 

Tým arch. Mareše od podzimu 2020 pracuje na přípravě koncepční studie, jejímž cílem je proměna Slezské v klidnější a zelenější ulici příjemnou pro lidi. Součástí byla dvoufázová participace veřejnosti, ze které vychází představovaná finální podoba

Na podzim roku 2020 architektonický tým pod vedením Davida Mareše (třiarchitekti) začal pracovat na přípravě koncepční studie Slezské ulice, na základě které bude probíhat její proměna v budoucnu. Důvodem je nadměrná dopravní zátěž, hluk, nepřehlednost, nedostatečná zeleň a nedostatečné podmínky pro pěší s ohledem na rezidenční charakter ulice a na to, že se zde nacházejí základní a mateřské školy.

Prvním krokem byl sběr podnětů veřejnosti, který probíhal v říjnu 2020 formou ankety. Přes 600 lidí vyplnilo, co by na Slezské rádi změnili a co naopak chtějí zachovat. Podněty sloužily jako podklad pro tvorbu prvního návrhu studie. Ten byl představen v březnu 2021 a lidé mohli psát své připomínky a postřehy opět pomocí online dotazníku. Výsledky dotazníku architekti a architektky zapracovali do finální verze studie, kterou schválila Rada městské části 9. 2. 2022. Kromě připomínek lidé také vznášeli dotazy, na nejčastější z nich architektonický tým odpovídal zde.

Základní principy finální koncepce zůstávají stejné jako její první návrh. Jedná se o zklidnění dopravy prostřednictvím zavedení zóny 30, výsadbu stromořadí a uspořádání uličního profilu, které zajistí vyvážený poměr prostoru pro pěší, cyklisty a automobily. Z prvního návrhu zůstává i cykloobousměrnost a zvýšené bezpečnější křižovatky, zejména v okolí školy a školek.

Hlavními změnami oproti předchozí verzi je upuštění od reorganizace směrnosti jízdy aut. Návrh uličního profilu je ale variabilní natolik, že je možné změnu směrnosti v budoucnu kdykoliv zavést. Dále oproti první verzi došlo k navýšení kapacit parkování. Studie navrhuje zachování 98 % stávajících parkovacích míst při rozměrech podle normy. V praxi to ale znamená, že by se do celého řešeného území mohlo vejít až o 27 aut více než dnes. A to společně s výsadbou 67 nových stromů, především na jižní straně ulice bez nutnosti přeložek sítí.

Praha 3 bude jednat s hlavním městem o podpoře realizace v řádu příštích několika let.

 

 

Finální podoba studie ke stažení.

Usnesení Rady MČ P3 s prezentací.

Minulé články: říjen 2020, prosinec 2020, březen 2021, květen 2021

Sdílet:

Andrea Midlochová; vizualizace: triarchitekti

17. 02. 2022

Login