Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Shrnutí a vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu studie Slezské ulice

Příprava koncepční studie Slezské ulice se dostává do další fáze. Nyní si můžete přečíst závěrečnou zprávu s výsledky zpětnovazebního projednání návrhu studie.

Příprava koncepční studie Slezské ulice se dostává do další fáze. Nyní si můžete přečíst závěrečnou zprávu s výsledky zpětnovazebního projednání návrhu studie.Součástí jsou také odpovědi architektů a architektek na nejčastější otázky, které se během projednání objevovaly.

Na podzim loňského roku začal tým pod vedením Davida Mareše (třiarchitekti) připravovat koncepční studii Slezské ulice, na základě které bude probíhat postupná proměna ulice v budoucnu. Jedním z požadavků radnice bylo, aby studie vznikla za účasti lidí, kteří na Slezské bydlí či ji pravidelně využívají.

V říjnu 2020 v prvním kole participace více než 600 lidí vyplnilo v online anketě, co by na Slezské rádi změnili a co naopak chtějí zachovat. Tyto podněty sloužily jako podklad pro tvorbu prvního návrhu studie.Jednalo se zejména o chybějící zeleň, nevhodné podmínky pro pěší a cyklisty a problematické parkování aut. Závěrečná zpráva z průzkumu ke stažení zde.

Dalším krokem bylo představení prvního návrhu studie pomocí videoprezentace. Kromě videoprezentace jsou dosud dostupné všechny obrazové materiály, které si lze prohlížet a stahovat. Od 15. do 24. března probíhal v návaznosti na představení návrhu sběr připomínek pomocí online dotazníku.

Přes 300 respondentů napsalo své postřehy, připomínky a dotazy k šesti otevřeným otázkám. První tři se zaměřovaly na hlavní témata - zklidnění dopravy, výsadba stromů a uspořádání ulice. Zbývající se týkaly třech konkrétních lokalit - nároží Slezské s Perunovou, Libickou a Hradeckou. Odpovědi byly vyhodnoceny prostřednictvím obsahové analýzy.

Výsledky dotazníku nyní opět slouží architektonickému týmu jako podklad pro dopracování finální verze studie. Již teď je k dispozici závěrečná zpráva, která shrnuje výsledky dotazníku. Určitě si přečtěte také odpovědi na nejčastější dotazy, které se během projednání objevovaly a které často přinášejí vysvětlení, jak byly připomínky zapracovány.

S konečnou verzí studie bude veřejnost seznámena po projednání návrhu v orgánech městské části (dopravní komise a Rada MČ). Jednání Dopravní komise se můžete účastnit i vy O všem vás budeme včas informovat.

Stáhněte si

Slezská závěrečná zpráva
12. 01. 2022
5 MB
Slezská otázky a odpovědi
12. 01. 2022
135 kB

Sdílet:

Andrea Midlochová

27. 05. 2021

Login