Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Lidé si ve Slezské přejí více zeleně

Výsledky ankety k revitalizaci Slezské ulice

Výsledky ankety k revitalizaci Slezské ulice

Sběr dat probíhal formou on-line dotazníku od 19. října do 1. listopadu 2020. Původně plánované veřejné plánovací setkání muselo být nahrazeno touto formou kvůli epidemiologické situaci. Alternativou on-line dotazníku byl dotazník papírový, který bylo možno vyplnit též po telefonu. Celkem se do ankety zapojilo 606 respondentů, což předčilo i ta nejsmělejší očekávání.

Nejvíce se do ankety zapojili obyvatelé ulice (67%). Nejčastěji se to dozvěděli z plakátů v ulici (42%), sociální sítě byly na druhém místě (25%). Nejpočetnější skupinou byli lidé mezi 30 a 39 lety (36%), úspěchem bylo, že se zapojili též starší lidé nad 65 let (5%).

Autoři Lukáš Hanus a Reza Vlasáková dodali s výslednou studií i tzv. raw data a poskytli link na mapu s přehledem respondenty zaznamenaných míst s příslušnými komentáři.

Hlavním tématem se ukázala zeleň, kterou lidé v současnosti v ulici nejvíce postrádají. Slezská je nyní vnímána jako ulice sloužící primárně k parkování aut.
Studie je napsána srozumitelným jazykem, kterému porozumí i běžný laik. Najdete v ní mj. seznam míst, které lidé označili jako oblíbená, místa, která nemají rádi či místa, která by se měla změnit. Nejvýraznějším přáním bylo, aby ve Slezské přibylo zeleně a stromů, zároveň si lidé ovšem uvědomují, že se tato potřeba musí sladit do vyváženého kompromisu s potřebou parkování.

Na přelomu ledna a února 2021 by měl tým arch. Davida Mareše představit návrh koncepční architektonické studie Slezské ulice veřejnosti ke kritickému projednání.  Čeká nás komentovaná procházka pro veřejnost a veřejné projednání. Finální návrh koncepční studie byl měl být hotov po zapracování připomínek na jaře 2021.

Stáhněte si

Slezska ZZ 2020
12. 01. 2022
4 MB
Login