Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Lidé pojmenovali budoucí park: Kapslovna

Z pěti možných názvů lidé prostřednictvím ankety vybrali název budoucího parku, dnes travnaté plochy mezi Sauerovou a Pitterovou ulicí. Zvítězilo tradiční lidové označení tohoto místa.

Proč Kapslovna? Z druhé strany kopce od plánovaného parku stávala továrna na střelné zápalky a náboje. Vyráběly se tu roznětky do palných zbraní, běžně označované jako kapsle. V místě budoucího parku se pak náboje zkoušely. Proto toto označení zlidovělo.

kasplovna

Do ankety se zapojilo 1122 lidí. Hlasovací systém byl navržen tak, aby na výsledku byla co největší shoda. Každý mohl hlasovat pro dva návrhy a zároveň udělit i jeden negativní hlas. Po součtu kladných a záporných bodů Kapslovna vyhrála s počtem 463 hlasů. Druhou pozici obsadil návrh park Jaroslava Foglara s rozdílem 126 hlasů. Poslední návrh park Práčat dokonce získal více záporných hlasů než kladných.

Hlasování se účastnilo více žen než mužů. Shoda na Kapslovně šla napříč pohlavími ovšem druhé místo by u žen získalo pojmenování po jediné ženě v návrzích (park Olgy Fierzové). Téměř polovina hlasujících byla v kategorii 31-45 let. Slabší třetina byli mladí 18 -30 let. Skupina 46-60 let byla zastoupena 17% a skupina 61 + pouze 7 %. Z nezletilců nehlasoval nikdo.

k

Více než polovina lidí se o hlasování dozvěděla z facebooku, následoval mobilní rozhlas a Radniční noviny. „Tichá pošta“ skrze přátele a známé byla vlivnější než web Prahy 3.

p

V poznámkách k anketě pak někteří psali, že ačkoli je ostuda, že první žižkovský starosta a spoluzakladatel Žižkova zde dosud žádné pojmenování nemá, tak by si zasloužil důležitější místo. Mnozí pak poznamenávali, že co pamatují, tak se odjakživa tomuto místu říkávalo Kapslovna. Poukazovali též na praktičnost tohoto pojmenování. Několik lidí též upozornilo na uniklou hrubku v jednom popisku, za kterou se moc omlouváme. Bohužel do běžící ankety už nešlo nikterak zasahovat.

Celý proces začal už před prázdninami. V jejich průběhu lidé navrhovali název. Sešlo se více než 130 návrhů (některé se opakovaly). Kulturní komise z nich pak v září vybrala 5 nejsilnějších kandidátů pro hlasování. Od 11. do 24. října pak probíhalo samotné hlasování. Nový název musí ještě schválit místopisná komise magistrátu a následně rada hlavního města. Schválení by ovšem mělo být spíše formalitou, protože všechny návrhy názvu, které šly do hlasování, byly s místopisnou komisí konzultovány.

Login