Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Nové stromořadí v ulici Pod Vrcholem – výsledky ankety 

Anketa týkající se výsadby cca 15 stromů v ulici Pod Vrcholem probíhala od 18. do 24. 9. 2023. Zúčastnilo se jí 135 respondentů, přičemž 75 z nich (56 %) bylo z ulice a okolí. Někteří lidé se dotazovali, proč k takovéto věci vůbec pořádat anketu. Důvod byl prozaický: obecným trendem ve světě i v Evropě je, že projekty, které jsou podpořeny zapojením veřejnosti (participací) dostávají přednost před ostatními. Jsme tedy rádi, že tento trend začíná ctít i TSK (Technická správa komunikací), jež je v tomto případě správcem a realizátorem.

Výsadbu podpořilo 98 % respondentů, což překonalo očekávání. Proti byli pouze 3 respondenti, z nichž pouze jeden byl z oblasti. Pokud bychom tedy brali v potaz pouze respondenty z oblasti, byla by podpora bezmála 99 %.  

Dvě třetiny následných komentářů byly podpůrné. Ostatní pak přicházely s požadavky na další výsadbu na jiných místech Prahy 3 či kladly důraz na pravidelnou závlahu. Dva požadovaly jiný druh stromu.

Výsadba by měla proběhnout do konce roku, nijak se netýká parkovacích míst. Díky podnětům, které jsme dostali během informační kampaně, jsme znovu důkladně prověřovali plány na obnovu sítí. Výsadba nebude v kolizi se stávajícími sítěmi ani s jejich plánovanou budoucí podobou.

Náhled ankety

Výsledky ankety - Pod VrcholemVýsledky ankety - Pod Vrcholem

 

MAPA INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ P3

Sdílet:

Náhled ankety 

06. 10. 2023

Login