Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
 • Praha 3
 • Čistá trojka
 • Mobilní rozhlas
 • Antigraffity program
 • Trhy na Jiřáku
 • Pravidla podporovaného bydlení

2. ZJISTĚTE, JAK O VNITROBLOKU PŘEMÝŠLEJÍ OSTATNÍ 

Do hledání vize pro váš vnitroblok je vhodné zapojit pokud možno všechny, kterých se týká, čili 

 • všechny vlastníky (zjistíte na https://nahlizenidokn.cuzk.cz nebo na www.geoportalpraha.cz) - nejčastěji se vyskytující formy jsou společnost vlastníků jednotek (SVJ), bytové družstvo (BD), městská část (MČ), fyzické osoby, společnost s ručením omezeným (s.r.o.), či akciová společnost (a.s.)  a 

 • množinu lidí, kteří vnitroblok využívají (bydlí zde, nebo jsou jeho návštěvníky) 

 

 

 

Jaká je vaše role? 

Jste-li spoluvlastník bytové jednotky či držitel družstevního podílu, máte právo i povinnost podílet se na chodu společných částí domu. Můžete tak i přímo ovlivnit podobu a využití vnitrobloku. 

 • Nejjednodušší cestou bývá uvést v život to, co již zde bylo. Pokud obnovujete existující funkci, nepotřebujete schválení celého společenství. Přesto je dobré postup konzultovat se správci. 

 • Pro velké změny, zásahy a financování ze strany SVJ či bytového družstva budete potřebovat kvalifikované rozhodnutí některého z orgánů. Nejvyšším orgánem obou forem je členská schůze a její rozhodnutí má nejvyšší platnost. 

 • V případě menších zásahů může stačit souhlas statutárního orgánu SVJ (výbor či předseda) nebo družstva (představenstvo). 

 

Doporučujeme své kroky vždy předem promyslet. Kultura správy se v konkrétních případech velmi liší a je nutné se připravit na debatu napříč spoluvlastníky.