Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
 • Praha 3
 • Čistá trojka
 • Mobilní rozhlas
 • Antigraffity program
 • Trhy na Jiřáku
 • Pravidla podporovaného bydlení

1. ČÍM ZAČÍT A PROČ O OBNOVĚ VNITROBLOKU VŮBEC UVAŽOVAT? 

 

 

Nejprve popište současný stav 

Pro hledání dlouhodobé vize je prospěšné nasbírat co nejvíce informací o současném stavu: 

 • Charakter pozemku, parametry (tvar a členitost pozemku – společný prostor a parcely přináležející k jednotlivým domům, oddělení ploty nebo zídkami, vestavbami, hospodářskými budovami, dále inženýrské sítě, svažitost terénu, geologické podloží, kvalita místní půdy, množství srážek, teploty, vlhkost, zeleň a zhodnocení jejího stavu, sluneční svit, stín, bloudivý stín, proudění vzduchu) 

 • Kontext širší zástavby a občanského vybavení v okolí (Je v okolí park? Je blízko dětské hřiště? Je v dosahu posezení pro seniory?) 

 • Zeptat se pamětníků, zapátrat v archivech, sesbírat staré fotky a nechat se inspirovat tím, co tu kdysi fungovalo 

 • Zjistit vlastnictví plochy vnitrobloku nebo jeho jednotlivých parcel – k tomu poslouží https://nahlizenidokn.cuzk.cz (vyhledávat lze pomocí zobrazení mapy a ortofotomapy, obce nebo parcely – podle toho, jaké informace máte na začátku) 

Shromážděné informace následně ukážou, jaké jsou příležitosti a limity rozvoje vnitrobloku. 

Když už jste si dali tu práci, můžete informaci o vašem vnitrobloku zanést do mapy vnitrobloků. V mapě zároveň můžete najít inspiraci z okolních vnitrobloků. Zapojením se do mapování také poskytnete městu cenné informace o stavu vnitrobloků (např. stav zeleně, hospodaření s dešťovou vodou, využívání vnitrobloků). Pokud bude město znát reálný stav vnitrobloků, může téma lépe uchopit. Je to nesmírně důležité pro snižování efektu “tepelného ostrova” a předcházení negativním dopadům klimatické změny. 

 

Jaké jsou funkce vnitrobloku a k čemu může váš vnitroblok posloužit? 

 • Zlepšení klimatu a životního prostředí (zachycení a hospodaření s dešťovou vodou, zeleň, propustné povrchy místo betonu, využití studny, snížení přehřátí, zastínění, snížení hluku, snížení znečištění, prachu, zplodin z ulice, biodiverzita – rostliny pro opylovače, úkryt pro ptáky a hmyz) 

 • Odpočinek (jedinečné prostředí, chůze i zastavení, mobiliář – lavičky, posezení, lehátka, volná plocha a stín) 

 • Setkávání komunity (interakce a debaty, pobývání, sousedské akce, práce venku) 

 • Rodina, děti (ukotvení a identita, sezónní aktivity, volná hra, herní prvky – pískoviště, houpačky, prolézačky, skluzavky, trampolíny, vodní prvky) 

 • Produkce (záhony, jedlé keře, ovocné stromy, kompost, skleník, pařeniště, budka na nářadí) 

 • Užitek (popelnice, sušáky na prádlo, odkládací místa, parkování jízdních kol, mytí kol, drobné hobby práce, stříhání psů) 

 • Estetika (hezký pohled, prostor, členitost, architektura 

 • Doprava (zajíždění pro obsluhu, parkování jízdních kol, parkování automobilů) 

 

 
 
 

 

Proč vnitroblok revitalizovat? 

Jednu rovinu tvoří to, že stojí za to využít potenciál vnitrobloku tak, abychom zvýraznili právě ty funkce, které jsou pro nás důležité. Vnitrobloky jsou často ve víceméně neměnném stavu po několik dekád, doba a s ní i potřeby uživatel se ale proměňují. Stojí proto za to vnitroblok uzpůsobit potřebám jeho současných (a budoucích) obyvatel a v jeho proměně zohlednit právě ty funkce, které jsou pro ně klíčové.