Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Teplo pro vznikající čtvrť na NNŽ - příklad strategického uvažování 

Hledání ekologického, ekonomického a strategického řešení.  

V horizontu 10 až 15 let by na 71 hektarovém brownfieldu areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov mohla vyrůst nová čtvrť s cca 10 000 novými byty. K tomu přirozeně patří také školy, školky, obchody, kultura, sociální a zdravotní služby. 

Praha 3 hledá takové řešení, které by umožnilo zajistit energetiku nové čtvrti co nejblíže k uhlíkové neutralitě, což by při napojení na standardní pražské teplovody ohřívané mělnickou hnědouhelnou elektrárnou nebylo možné. Jde o zajištění tepla pro co nejvíc bytových i nebytových prostor a provozů. Tepla, které bude výrazně levnější a jehož výroba a dodávky budou nezávislé na standardních zdrojích.

Místostarosta Pavel Dobeš popisuje dvě základní varianty, které mohou fungovat samostatně či souběžně:

1. Spalovna ZEVO Malešice - při spalování odpadu vzniká velké množství vodní páry, kterou bychom využili pro novou městskou čtvrť. Páru bychom vedli asi šest kilometrů dlouhým horkovodem, který by vznikl ve stopě nevyužívaných kolejí z Malešic přímo na Nákladové nádraží Žižkov. Odhadované náklady na toto řešení se pohybují kolem miliardy až 1,5 miliardy korun.

2. Datacentrum Státní pokladny - Centra sdílených služeb - velká datacentra produkují obrovské množství přebytkového tepla, které lze využít pro vytápění. V případě, že bychom se domluvili se Státní pokladnou na umístění jejich datacentra do historické budovy NNŽ, dokázali bychom z něj vytopit nejen tuto budovu a její provozy, ale také podstatnou část celé nové čtvrti. Náklady na toto řešení činí cca půl miliardy korun.

Praha 3 si nechala zpracovat studii proveditelnosti těchto dvou alternativních zdrojů tepla. Spolupracuje s odborníky jak z České republiky, tak ze zahraničí, kde jsou v těchto nejmodernějších technologiích mnohem dál než Praha.

Obě varianty jsou proveditelné a budou mít zásadní pozitivní dopady. Jak ekologické, tak ekonomické a strategické. Pozitivně se k těmto řešením staví také samotní developeři.

 

Více info o alternativních možnostech vytápění nové městské čtvrti na Nákladovém nádraží Žižkov: https://1url.cz/lukub.

Sdílet:

Karel Světlík

20. 11. 2023

Login