Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

OLŠANSKÁ A OKOLÍ – VÝSLEDKY ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI 

Cílem přípravy studie se zapojením veřejnosti je zlepšit pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu a zkoordinovat plánované záměry tak, aby vznikla plnohodnotná městská třída. Největší podporu má návrh parku u hřbitova. Stavět by se mohlo za tři roky. 

Zadavatelem studie je IPR Praha (Institut plánování a rozvoje), zhotovitelem UNIT architekti.  

 

Proběhlo

1. Online dotazníkové šetření, 7. - 31. března 2022.

2. Komentovaná vycházka, 23. 6. 2022.

3. Dotazníkové šetření ke konceptu urbanistické studie, 23. 6. – 17. 7. 2022.

olsanska-prochazka


Výsledky

Březnového šetření se zúčastnilo 361 respondentů (64 % mužů, 34 % žen).

Šetření potvrdilo, že je území nejčastěji užíváno tranzitně pro cestování do práce a školy. Respondenti se nejvíce dožadovali zlepšení podmínek pro procházení a rekreaci, podmínky pro venčení psů, jízdu na kole, pěší pohyb, ale i jízdu autem. Ohledně vlastností území vítězily požadavky na prostupnost a zeleň.

Nejvíce pozitivních ohlasů získaly návrhy na výsadbu nových stromů, dlažbu chodníků a doplnění travnatých ploch a úpravu povrchu tramvajové tratě. Více než polovina respondentů byla „rozhodně pro“. Velmi pozitivně byly hodnoceny také návrhy doplnění uličního mobiliáře, parter budov s kavárnami, restauracemi a službami, také zajištění bezbariérového pohybu po ulici a zlepšení přístupu do Olšanských hřbitovů. Naopak spíše negativně bylo vnímáno snížení rychlosti automobilové dopravy. Ambivalentní hodnocení lze sledovat u návrhu usnadnit v ulici jízdu na kole, u něhož se vyskytuje téměř stejné množství označení „pro“ i „proti“.

Součástí výsledků je i mapa s lokalizovanými komentáři. Výsledky této části jsme přinesli již v červnu zde.

 

Nově je součástí zprávy také šetření ke konceptu studie, kterého se zúčastnilo 325 respondentů (61 % mužů, 35 % žen). Návrhy z konceptu studie získaly značnou podporu. Od nejpopulárnějšího návrhu lineárního parku (83 % respondentů hodnotilo pozitivně, dalších 12 % souhlasilo s výhradou) až po návrh dopravní obsluhy území (62 % respondentů hodnotilo pozitivně a dalších 17 % souhlasilo s výhradou). Mezi byl návrh rekreační prostupnosti (76 %, 10%), systému veřejných prostranství (75%, 14%), sportovně rekreačního vybavení (71%, 11%), společensko-kulturního vybavení (72%, 9%), uspořádání uličního profilu (70 %, 17 %). Součástí výsledků je i celá řada vybraných komentářů, ale hlavně závěrečné shrnutí nejčastějších témat komentářů a odpovědi na ně (s. 23 – 29).

Zapojení veřejnosti - kompletní výsledkyZapojení veřejnosti - kompletní výsledky

 

OlsanskapredOlsanskapo

Co nás čeká dál?

Poslední jednání se zástupci zhotovitele i zadavatele na Praze 3 přinesla kromě jiného potvrzení tří zásadních přínosů projektu: zakotvení liniového parku podél Olšanských hřbitovů, bezpečné řešení cyklopruhu a chodníku, řešení zeleně a tramvajového pásu.

Aktuálně se připravuje představení prvotního návrhu na Dopravní komisi, Komisi životního prostření a Výboru pro územní rozvoj. Veřejná jednání komisí/výboru proběhnou v únoru v termínech, které budou zveřejněny zde: https://1url.cz/ergz0

Připomínky budou následně zapracovány do finálního návrhu a ten předložen ke schválení Radě městské části P3. Pokud by vše šlo naprosto hladce, rekonstrukce by mohla začít v roce 2026 souběžně s již naplánovanou opravou na Želivského, reálnější se zdá ovšem spíše rok 2028. 

 

Sdílet:

Karel Světlík, vizualizace: MISS3

06. 02. 2023

Login