Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Zapojte se do ankety: Koněvova, nebo Hartigova? 

31. května skončil průzkum ohledně možného přejmenování Koněvovy ulice, který se týkal pouze lidí s trvalým bydlištěm nebo provozovnou v ulici. Od 1. 6. do 10. 6. se ke stejné věci může vyjádřit každý, kdo na Praze 3 bydlí nebo působí.

Anketu najdete na: www.munipolis.cz/app/anketa/konevova

Za Váš vyjádřený názor děkujeme.

Průzkum v ulici Koněvova i anketa pro všechny, kdo na Praze 3 žijí či působí, byly od začátku plánovány jako sběr informací od občanů, jehož výsledky budou podkladem pro postoj zastupitelů Prahy 3 k možnému přejmenování Koněvovy ulice na červnovém zastupitelstvu (21. 6. 2022). Průzkum i anketa byly časově i komunikačně odděleny, aby nedocházelo ke zbytečným zmatkům.

Ačkoliv se Místopisná komise hl. města Prahy k přejmenování ulice vyslovila v březnu tohoto roku kladně, požádala Městskou část Praha 3 o stanovisko, než návrh pošle k rozhodnutí Radě hl. města Prahy. Postoj Zastupitelstva MČ Praha 3 je tak důležitý pro to, zda Místopisná komise Rady hl. m. Prahy nakonec přejmenování Radě hl. m. Prahy doporučí. Rada hl. m. Prahy je totiž orgánem, který o případném přejmenování ulice finálně rozhodne.

 

 

Sdílet:

Karel Světlík

02. 06. 2022

Login