Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

VÍDEŇ - Výsledkem hlasování místních je cykloulice

Vídeňská Argentinierstraße spojující centrum a hlavní nádraží se má stát na podzim příštího roku cykloulicí. Již dnes je tu oddělená cyklostezka, která ovšem kapacitně přestává stačit. Loni tu projelo přes milion cyklistů.   

Rozhodovali místní

Debata se vedla deset let. Loni v dubnu po informační kampani obyvatelé hlasovali o tom, jaké další parametry vedle zlepšení dopravní bezpečnosti a podmínek pro jízdní kola by budoucí podoba ulice měla především splňovat. Z více než 1 200 platných odpovědních lístků a online dotazníků vyplynulo, že pro místní obyvatele jsou na stupnici od 1 do 4 (1 znamená nejvyšší preferenci) klíčové zelené plochy, ochlazení a méně asfaltu (průměrná hodnota 1,94), následované zklidněním dopravy a snížením tranzitu (2,37) společně s větším prostorem pro chůzi, širšími chodníky či lavičkami pro trávení volného času (také 2,37). Nejnižší váhu, a to s výrazným odstupem, přisoudili místní co nejvyššímu počtu parkovacích míst (3,32). Poznatky z ankety následně vídeňská samospráva zohlednila při tvorbě konceptu budoucí podoby Argentinierstraße a obyvatelé dostali opět možnost hlasovat, tentokrát o preferovaném návrhu budoucího uspořádání ulice.

V červnu hlasovali znovu o dvou variantách. Varianta A se držela stávající podoby ulice a předpokládala spíše jen rozšíření cyklopruhů při zachovaném rozdělení ulice na automobilový pruh, cyklopruhy a chodníky.

vídeňA1vídenA2

                                                                                     Varianta A

Inovativnější varianta B navrhovala přeměnu automobilového pruhu na zklidněný dopravní pruh sdílený cyklisty i řidiči, ovšem s preferencí jízdních kol.

videnB1videnB2

                                                                        Varianta B

Sloučením obou druhů dopravy mohlo zároveň vzniknout více místa pro chodce, parkující vozy i zeleň. Hlasování se tentokrát zúčastnilo dokonce přes 10 000 obyvatel Argentinierstraße a blízkého okolí, kteří valnou většinou 85,5 procent hlasovali pro inovativnější druhý návrh. Zástupci radnice místní městské části, magistrátu i vídeňské agentury pro mobilitu proto získali jednoznačné zadání, s nímž vstoupili do poslední fáze vytváření konkrétního návrhu.

Cykloulice

Nyní vídeňská samospráva představila detailní plány a vizualizace. Podílel se na nich i nizozemský dopravní expert a městský plánovač Sjors van Duren. Vídeňská Argentinierstraße se promění na cykloulici nizozemského stylu a nabídne zklidnění dopravy, více zeleně i prostoru pro chodce a trávení volného času. Cyklisté získají vlastní, široký a červeně zabarvený prostor, budou zde mít přednost a budou moci jezdit v obou směrech vedle sebe. Auta zde budou pouze hosty, cyklisté nesmí být omezováni ani ohrožováni.

Obrubník oddělí chodník a parkovací místa od vozovky malou 3cm hranou, po obou stranách červené vozovky se také objeví přibližně 40cm průběžný dlážděný pás, který pomůže udržet bezpečný odstup mezi pěšími a cyklisty, respektive cyklisty a parkujícími automobily.

Projektanti také počítají se stovkou zelených záhonků, šedesáti novými stromy a mnoha vzrostlými keři. Plocha asfaltu se zmenší asi o 1 000 m2, naopak přibydou lavičky, sedací mobiliář, stínící a vodní prvky nebo pítka. Lepší klima v horkých dnech má zajistit i světlejší dlažba.

První cykloulice byla v Rakousku zřízena ve Vídni v březnu 2013 (Kuchelauer Hafenstraße).

vid1vid2

                                                                         Před a po

Za rok bude hotovo

Představení detailního návrhu Vídeň doprovodila i informačními dny a opět obyvatelům umožnila přímo na místě hovořit s plánovacími týmy. Po zapracování zpětné vazby a finalizaci návrhu vídeňská samospráva během léta připraví výběrové řízení na realizaci změn. Přestavba by měla začít na podzim a trvat jeden rok.

Cyklodálnice

Ulice má být součástí budované devítikilometrové cyklodálnice (Mega-Radhighway), jejíž celková minimální šířka bude přesahovat 4 metry a umožní se dostat z předměstí do centra. Hotovo má být právě na podzim 2024. Jedná se o jedno z opatření strategického plánu města, který slibuje uhlíkovou neutralitu do roku 2040.

 

zdroj: https://www.viennaoffices.at/cz/Newsroom/Tiskove-zpravy/Argentinska-ulice-pro-cyklisty-misto-aut-Hlavni-mesto-na-prani-mistnich-zahaji-prestavbu-dulezite-ulice

Sdílet:

Karel Světlík, podle viennaoffices.at

15. 05. 2023

Login