Studii „Založení parku pod Vrchem sv. Kříže“ vypracuje Zdeněk Sendler

19.02.2021 9:12

Park Přemysla Pittera, jak mu někteří pracovně říkají, už tedy zná autora své budoucí podoby.

Za přítomnosti architekta Zdeňka Sendlera a jeho týmu bude následovat participace se stakeholdery (zájemníky v oblasti) a veřejností, kteří se budou vyjadřovat jak na začátku, tak před dokončením studie. Obdobný postup se osvědčil při tvorbě studie na revitalizaci Slezské ulice.

Zadání této zakázky a podepsání smlouvy schválila Rada MČ Praha 3 15. 2. 2021. Výzva k podání cenové nabídky byla zaslána sedmi vybraným uchazečům a současně zveřejněna na profilu zadavatele 18. 12. 2020. Nabídku předložilo sedm uchazečů. Pořadí určila komise ve složení: Jiří Ptáček (starosta), Jan Bartko (radní), Matěj Michalk Žaloudek (uvolněný člen ZMČ), Zdeněk Fikar (vedoucí OÚR), Jana Caldrová (vedoucí OOŽP), Vendula Kellerová (referent oddělení správy zeleně a investic OOŽP), Iva Herčíková (vedoucí oddělení správy zeleně a investic OOŽP) a Martina Forejtová (ateliér zahradní a krajinářské architektury Land 05). Hodnotící kritéria byla nastavena takto: portfólio (váha 30%), profesní přístup (váha 30%) a nabídková cena bez DPH (váha 40%). Vítězná nabídka nebyla ani ta nejlevnější ani ta nejdražší.

Usnesení Rady MČ P3: 89/2021 (praha3.cz)


SendlerZdeněk Sendler

„Za více než čtvrtstoletí dlouhou tvůrčí činnost v oblasti navrhování zahrad, parků a krajiny, která se vždy vyznačuje přirozeností, skromností a pokorou, aniž by se vzdávala svého tvůrčího potenciálu. Jeho tvorba není omezena na jeden druh intervence a nevztahuje se k jednomu měřítku. Se stejnou zaujatostí navrhuje jak zahrady k rodinným domům, tak i stavební obnovu barokních zahrad nebo rekultivace krajiny. Tato výjimečná tvůrčí univerzalita a stálé usilování o kvalitu vlastního návrhu i následné realizace z něj činí jednoho z nejlepších českých zahradních architektů současnosti.“ Zdeněk Sendler Architekt roku 2020

 

 

 


Ukázka realizace Zdeňka Sendlera

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login