Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Rozhovor Milan Brlík

Koordinátor projektu participace

Čím je projekt koordinátorů participace unikátní?

Je unikátní tím, že jeho ambicí je změnit kulturu plánování v celé Praze. Změna bude probíhat pomocí reálných pilotních projektů, na konci kterých bude reálný výsledek pro obyvatele. Ti se budou moci zapojit do věcí, které budou konkrétní a budou mít opravdový dopad na kvalitu jejich života. Bude to také reálný tréninkový program pro řadu městských částí.

Co se naučí?

Naučí se hlavně koordinovat zájmy nejrůznějších skupin obyvatel a také nejrůznějších tzv. investorů. Mohou jimi být soukromníci, ale i městští a státní investoři. Když zkoordinuji zájmy obyvatel a městských organizací, tak to povede k vyšší efektivitě investic a kvalitě života. Ty investice pak mají pozitivnější dopad.

Znamená to, že občan bude zapojen více než dříve?

Občan, který má zájem se zapojovat, by měl mít možnost se vyjadřovat k významným projektům, které budou mít dopad na jeho život. Formu komunikace zvolí městská část podle svých potřeb.

Koordinátor participace je kdo?

Není to v minulosti běžná role. Můžeme si ho představit jako kombinaci projektového manažera, sociologa a vyjednavače, který umí využívat nové technologie zpracování dat a komunikace. Fungování městské části se často dělí na samotný úřad a politickou reprezentaci, přičemž koordinátor by měl tvořit most mezi těmito dvěma částmi úřadu. Ovšem například i mezi jednotlivými odbory úřadu, které bohužel často fungují odděleně. Koordinátor by měl facilitací a tvorbou komunikačních mostů pomáhat k synchronizaci v celém úřadu.

Jak se za dva roky pozná, že byl projekt úspěšný?

V průběhu dvou let naplánujeme na každé zúčastněné městské části alespoň jeden, ideálně dva projekty, které budou schváleny k realizaci. Úspěch se bude měřit na třech úrovních: 1) úspěšně naplánované a schválené projekty 2) míra posílení spolupráce mezi odbory a politickou reprezentací a 3) asi nejdůležitější, posílení komunikace úřadu městské části a zvýšení důvěry u všech zainteresovaných. 

Vedete kancelář participace v pražském Institutu plánování a rozvoje (IPR), je tam participace významnou kapitolou?

Myslím si, že takto systematicky jako my k tomu přistupuje jen málo měst a byli bychom rádi, aby do několika málo let byla Praha v tomto oboru lídrem.

Login