Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

PROPOJUJEME LIDI, SKUPINY A GENERACE - sdílení dobré praxe z několika evropských měst

Jak propojit různé komunity v jednom sousedství a hledat řešení místních problémů? Touto otázkou se zabývalo inspirační setkání Propojujeme lidi, skupiny a generace, které proběhlo 24.5. v Galerii Toyen.

Neziskovky a univerzity z Haagu, Dublinu, Kolína nad Rýnem, Prahy a Olomouce zde prezentovaly své zkušenosti, jak skrze sport přispívají ve svém okolí ke vzniku zdravých sociálních vazeb. Jdou na to přes model tzv. „živé laboratoře spolupráce“ (living lab). Jedná se o dlouhodobý projekt řešení nějakého místního problému díky spolupráci několika aktérů (např. spolupráce neziskovky, univerzity, městské části, s místní základkou, případně i se soukromým sektorem). A to v prostředí reálného života a ve spolupráci s jejich cílovou skupinou, kterou je záměrem společensky zapojit. Vytvářejí změnu tím, že podnikají aktivity na všednodenní bázi. Spolupráce napříč veřejným a soukromým sektorem přináší různorodé vhledy a různorodou metodiku a zároveň prostor pro sdílení odlišného typu zkušeností a znalostí. Sport zde hraje klíčovou roli, jako nástroj, který umí lidi zapojovat, tvořit pocit sounáležitosti, důvěry, a tvořit příležitost pro potkávání se napříč kulturními světy a sociálními vrstvami. Koncept „živé laboratoře spolupráce“ se dá ovšem aplikovat s mírně změněnou podobou i na mnoho jiných témat než je sport a sociální soudržnost.

prp3     prp4

„Fotbal pro rozvoj“ pracuje s mládeží z nízkoprahových klubů a vnáší do hry i prostor pro vlastní určování pravidel hráči, pro diskuzi a vzájemný respekt. Dublinská organizace „SARI“ se popasovává skrze pravidelné sportovní tréninky pro místní děti a mládež se silným rasismem.  Nizozemská neziskovka „ISA - Empowering Young People“ vytváří ve svém projektu SheGotGame příležitosti pro zapojení dívek do sportu a možnosti k tomu, aby samy mohly být hybnou silou a uspořádaly vlastní sportovní turnaje. Díky tomu tak roste i jejich sebevědomí. Hybnou silou změny mohou být i samy univerzity - Haagská univerzita aplikovaných věd je součástí „živé laboratoře spolupráce“, která se snaží podpořit zdravé vztahy v sousedství, ve kterém žije mnoho chudých lidí a obyvatel s migračním původem.

Součástí události Propojujeme, skupiny a generace bylo i sdílení, jakým způsobem participuje a pracuje s komunitami MČ Praha 3. Na závěr večera si mohli účastníci vyzkoušet řešení obdobných témat v praxi - prostřednictvím zážitkového hraní rolí. Po rozdělení do skupin a přidělení problematiky vymýšleli, jakým způsobem nastavit tuto novou hypotetickou „živou laboratoř spolupráce“ (living lab) - jaké místní aktéry do projektu zapojit a dále promýšleli vhodné kroky pro přispění k řešení dané situace.

prp2     prp1

Vzájemná podpora jednotlivých evropských neziskovek a univerzit v rozjíždění takovýchto „živých laboratoří spolupráce“ a jejich pravidelné sdílení zkušeností směřuje mimo jiné i k přípravě příručky (metodiky), jak založit a rozvíjet „živou laboratoř spolupráce“ v praxi.

Akci pořádal Fotbal pro rozvoj ve spolupráci s Prahou 3. Byla spolufinancována z fondu Erasmus+ Evropské komise.

Sdílet:

Vendula Guhová, foto: Ajka Štindlová  

06. 06. 2023

Login