Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Promluvte do budoucí podoby Olšanské a okolí

Ulice Olšanská je významnou a velkoryse založenou třídou nyní lemovanou převážně administrativními budovami, která má potenciál nebýt jen tepnou sloužící dopravnímu pohybu, ale i vyhledávaným územím pro setkávání a pobyt.

Vznikající urbanisticko-architektonická studie pro tuto oblast, která bude zhotovena do konce roku, má za cíl zlepšit podmínky pro pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu, zkoordinovat plánované investiční záměry v území a nastavit regulaci pro další rozvoj okolí ulice tak, aby vznikla plnohodnotná městská třída. Součástí studie bude také řešení nového krajinného propojení podél severní strany Olšanských hřbitovů, které do území přinese novou rekreační osu, nové rekreační vybavení a další rozšíření systému zelené infrastruktury města.

 

Cíle studie

  • Koordinace záměrů na novou výstavbu
  • Koordinace záměrů na veřejných prostranstvích
  • Nalezení vhodného dotvoření urbanistické struktury v souladu se soudobými znalostmi městského plánování a potřebami samotného místa a jeho obyvatel (město krátkých vzdáleností, udržitelnost, adaptace na změnu klimatu,….)
  • Nalezení řešení veřejných prostranství zlepšující prostupnost, bezbariérovost, bezpečnost pro pěší a bezmotorový pohyb, implementace prvků modrozelené infrastruktury a adaptace na změnu klimatu


 

Sdílejte s námi vaše podněty k rozvoji území prostřednictvím online dotazníku. Vaše podněty využijeme při tvorbě návrhové části studie.

ANKETA (do konce března): https://pruzkumy.urad.online/index.php/735241?newtest=Y&lang=cs

 

Studie byla zadána usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1190 ze dne 24.5.2021

Zahájení:2022

Dokončení:2030+

Zpracovatel studie pro IPR Praha: UNIT architekti, Martina Forejtová, Květoslav Syrový, Lukáš Novák

Všechny informace o chystaném záměru najdete na webových stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy: https://www.iprpraha.cz/olsanska

Login