Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
 • Praha 3
 • Čistá trojka
 • Mobilní rozhlas
 • Antigraffity program
 • Trhy na Jiřáku
 • Pravidla podporovaného bydlení

Veřejnost má šanci ovlivnit budoucí podobu Jarovské třídy

Jarovská třída má propojit území Žižkova směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu a odlehčit dopravu stávajících přetížených komunikací.

Jarovská třída má propojit území Žižkova směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu a odlehčit dopravu stávajících přetížených komunikací.Praha 3 chce získat cenné podněty a požadavky zejména místních obyvatel, na jejichž základě vznikne finální podoba studie Jarovské třídy. Zapojení veřejnosti bude probíhat v několika fázích. Výsledky participace budou známy a do studie zapracovány na podzim 2021.

Pozn. Vizualizace vycházejí z pracovních návrhů možných variant Jarovské třídy.
 

Proč Jarovská třída?
Plán na propojení ve stopě Jarovské třídy je zakreslen v plánovacích dokumentech hlavního města již několik desetiletí, ovšem dlouho zůstával pouze na papíře. Dnes se díky revitalizaci nákladového nádraží Žižkov konečně probouzí k životu. A to v nové podobě, na rozdíl od předchozích plánů, kde se počítalo s mnohem kapacitnější silniční stavbou.

Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace. Jarovská třída bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní. Důraz bude kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch, doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.

Návrh změny územního plánu je nyní podrobněji prověřován v rámci dopravně-urbanistické studie Jarovská třída, kterou pořizuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) na základě usnesení Rady hl. m. Prahy. Na studii pracuje mezioborový tým z ateliéru Jana Kasla a společnosti SATRA s předpokládaným termínem odevzdání do podzimu 2021. Studie bude následně sloužit jako podklad pro navazující projektovou dokumentaci pro získání územního rozhodnutí, kterému musí předcházet schválení změny územního plánu.

plán

Podněty a požadavky místních

Důležitou součástí přípravy Jarovské třídy je i zapojení veřejnosti, tzv. participace. Organizuje ji IPR ve spolupráci s MČ P3. Cílem je úprava existujícího rozpracovaného návrhu na základě informací, podnětů a požadavků veřejnosti, a to především místních obyvatel. „Pokud vás zajímá, jak budoucí podoba Jarovské třídy změní prostředí, kde žijete i trávíte čas i celkovou podobu našeho města, máte šanci ji ovlivnit. Zúčastněte se prosím participace a sdělte nám váš názor,“ apeluje Pavel Křeček, radní Prahy 3 pro kulturu a strategické plánování.

Veřejnost se může vyjádřit například k umístění a podobě přechodů a tramvajových zastávek, k pěší promenádě s cyklostezkou, k charakteru výstavby podél budoucí komunikace, k využití a podobě zeleně nebo k zřízení speciálních stanovišť a ochraně existujících útočišť pro faunu a flóru.

„Zapojování občanů do plánování města se postupně stává již standardem. Jarovská třída navíc ovlivní celkovou podobu a zejména dopravu v nově plánované čtvrti Nákladového nádraží Žižkov a proto je skvělé, že se na ní budou podílet i místní obyvatelé,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Architekt Kasl se svým týmem představil pracovní návrhy Jarovské třídy na jednání Dopravní komise P3 12.4.2021. Následně tam Jitka Romanov (IPR) představila obecný plán participace. Oba pak odpovídali na četné dotazy z řad veřejnosti. Projednání trvalo více než 2 hodiny.

Výsledky zapojení veřejnosti budou zpracovány v průběhu léta a prezentovány na podzim v Centru architektury a městského plánování (CAMP) při prezentaci finální studie. Datum bude upřesněno v průběhu léta i s ohledem na probíhající protipandemická opatření.

Samotnou realizaci Jarovské třídy můžeme očekávat v horizontu 5—10 let.

Ve věci Jarovské třídy se někteří obyvatelé už angažují, např. Občanský spolek pro zlepšování veřejného prostoru v okolí Jarova, Vackova a NNŽ.


Obecný plán participace:

 1. Hloubkové rozhovory s místními obyvateli a spolky
  Pochopení hlavních souvislostí a vnímání lokality a budoucí Jarovské třídy veřejností zejména za účelem upřesnění dotazníkového šetření a obsahu plánovacích vycházek.
  Termín: přelom dubna a května 2021

 2. Online setkání v CAMPu
  Prezentace studie v rozpracovanosti, možnost položit otázky/podněty pro veřejnost. Znovu představit plán participace.
  Termín: 4. 5. 2021

 3. Plánovací/komentované vycházky (ve spojení s kontejnerem P10 jako základnou)
  Několik plánovacích vycházek s diskuzí na jednotlivá témata související s Jarovskou třídou - doprava, zeleň, historie, budoucnost, apod.
  Termín: červen 2021 (bude upřesněno)

 4. Diskuzní vycházka se zpracovatelem
  Speciální plánovací vycházka se zpracovatelem studie
  Termín: červen 2021 (bude upřesněno)

 5. Dotazníkové šetření online
  Ve spojení s offline možností odevzdat podněty.
  Termín: červen 2021

 6. Vypořádání a zapracování výstupů z participace
  Termín: červenec a srpen

 7. Zveřejnění vypořádaných a zapracovaných podnětů
  Termín: Podzim 2021

 8. Prezentace upraveného návrhu Jarovské třídy v CAMPu
  Pravděpodobně souběžně s Masterplánem NNŽ a v místě/na Praze 3 a Praze 10
  Termín: Podzim 2021 (bude upřesněno)


Témata pro participaci

 • umístění, četnost a podoba přechodů
 • umístění a podoba tramvajových zastávek
 • cyklodoprava
 • pěší promenáda s cyklostezkou
 • charakter výstavby podél Jarovské třídy — spíše zaměřené na chybějící funkce v území
 • lesopark/les — vstupy, využívání, průchodnost
 • les — speciální stanoviště nebo mikrohabitaty. které je potřeba chránit

Konkrétní otázky se budou ještě rozpracovávat po nastavení limitů participace, které budou dané technickými limity nebo dohodou klíčových stakeholderů.

Login