Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Studii „Založení parku pod Vrchem sv. Kříže“ vypracuje Zdeněk Sendler

Park Přemysla Pittera, jak mu někteří pracovně říkají, už tedy zná autora své budoucí podoby.

Park Přemysla Pittera, jak mu někteří pracovně říkají, už tedy zná autora své budoucí podoby.

Za přítomnosti architekta Zdeňka Sendlera a jeho týmu bude následovat participace se stakeholdery (zájemníky v oblasti) a veřejností, kteří se budou vyjadřovat jak na začátku, tak před dokončením studie. Obdobný postup se osvědčil při tvorbě studie na revitalizaci Slezské ulice.

Zadání této zakázky a podepsání smlouvy schválila Rada MČ Praha 3 15. 2. 2021. Výzva k podání cenové nabídky byla zaslána sedmi vybraným uchazečům a současně zveřejněna na profilu zadavatele 18. 12. 2020. Nabídku předložilo sedm uchazečů. Pořadí určila komise ve složení: Jiří Ptáček (starosta), Jan Bartko (radní), Matěj Michalk Žaloudek (uvolněný člen ZMČ), Zdeněk Fikar (vedoucí OÚR), Jana Caldrová (vedoucí OOŽP), Vendula Kellerová (referent oddělení správy zeleně a investic OOŽP), Iva Herčíková (vedoucí oddělení správy zeleně a investic OOŽP) a Martina Forejtová (ateliér zahradní a krajinářské architektury Land 05). Hodnotící kritéria byla nastavena takto: portfólio (váha 30%), profesní přístup (váha 30%) a nabídková cena bez DPH (váha 40%). Vítězná nabídka nebyla ani ta nejlevnější ani ta nejdražší.

Usnesení Rady MČ P3: 89/2021 (praha3.cz)

Zdeněk Sendler

sendler

„Za více než čtvrtstoletí dlouhou tvůrčí činnost v oblasti navrhování zahrad, parků a krajiny, která se vždy vyznačuje přirozeností, skromností a pokorou, aniž by se vzdávala svého tvůrčího potenciálu. Jeho tvorba není omezena na jeden druh intervence a nevztahuje se k jednomu měřítku. Se stejnou zaujatostí navrhuje jak zahrady k rodinným domům, tak i stavební obnovu barokních zahrad nebo rekultivace krajiny. Tato výjimečná tvůrčí univerzalita a stálé usilování o kvalitu vlastního návrhu i následné realizace z něj činí jednoho z nejlepších českých zahradních architektů současnosti.“ Zdeněk Sendler Architekt roku 2020

Login