Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Praha 3 připravuje desetiletou vizi

Inspiraci pro novou strategii hledala radnice v zemích, jako je Dánsko nebo Německo.

Inspiraci pro novou strategii hledala radnice v zemích, jako je Dánsko nebo Německo. „Rozhodli jsme se jít zjednodušeně řečeno skandinávskou cestou. Důraz při zpracování plánu klademe na pečlivé prodiskutování témat se všemi klíčovými aktéry městské části a veřejností,“ vysvětluje radní pro strategii Jana Belecová a dodává, že cílem je zpracovat plán participativně.

Participativní plánování je takový přístup k řešení městských problémů a výzev, který dává slovo obyvatelům, tedy nejdůležitějším uživatelům města. Data vzešlá z jednání s veřejností pak pomáhají úředníkům i politikům lépe se rozhodovat. V zahraničí už teď běžný trend se v posledních letech dostává i do Česka. Nejznámější formou jsou zatím projekty tzv. participativního rozpočtu, ty ale představují jen jeden z mnoha procesů, kterých lze využít.

Podle slov radní Belecové má teď Praha 3 ambiciózní cíl: chce obyvatelům umožnit účast v míře, jakou hlavní město ještě nezaznamenalo. Strategický plán se stane platformou, skrze kterou bude možné komunikovat požadavky veřejnosti na veškerá témata: dopravu, bydlení, životní prostředí, celkové směřování a vize. Pro ty, kdo se svou zpětnou vazbou nezúčastní osobně, bude připraveno online prostředí. Možná je i návštěva úřadu — také senior, který by mohl mít problém s online přístupem, má mít možnost vyjádřit se k prostředí, ve kterém žije.

Důraz na veřejná setkání s aktéry města (tzv. stakeholdery) a jeho obyvateli vyžadoval, aby si úřad rozdělil mapu městské části nikoliv podle sídelních jednotek, ale podle komunit. Záměrem je komunikovat s každou specifickou oblastí zvlášť, protože například Vinohrady řeší úplně jiné problémy než Jarov. „V tuzemsku zpracovávají strategie tradičně externí firmy. My chceme většinu odbavit v rámci úřadu — ať se radnice co nejvíc přiblíží občanům,“ říká Belecová. Spuštění plánu chystá radnice na 13. března tohoto roku s tím, že projekt potrvá odhadem rok a půl. Za tu dobu by se měla zlepšit i komunikace a důvěra v městské části.

Projekt zpracování vize pro Prahu 3 zapadá do širší strategie pražského magistrátu. Ten ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje schválil pilotní projekt na podporu tzv. koordinátorů participace. V praxi to znamená, že ve dvanácti městských částech vznikne pozice projektového manažera, který bude mít na starosti výhradně participaci. To by se mělo stát modelem přístupu k řízení města. „Když jsme se o projektu dozvěděli, okamžitě jsme se jako Praha 3 přihlásili. Jde totiž o krok, který Prahu přibližuje evropským velkoměstům právě v oblastech plánování a strategického přemýšlení. Jedná se o projekt, který nemá minimálně v zemích Visegrádské skupiny obdoby. Naším vlastním cílem je, aby se Praha 3 v tomto směru stala výkladní skříní a hlavně vzorem pro ostatní města tady i v zahraničí. Už teď se nám ozývají města z Německa s tím, že chtějí sdílet zkušenosti,“ uzavírá Jana Belecová.

Sdílet:

Miroslav Štochl

13. 03. 2020

Login