Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

POSTOJE K ZÓNÁM 30

Ve středu 5.10. od 18h se na radnici (Havlíčkovo nám. 9) uskuteční prezentace výsledků reprezentativního šetření mezi obyvateli Prahy 3, jehož cílem bylo zjištění postojů ke zřízení ulic s maximální povolenou rychlostí 30 km/h („Zóny 30“)

Sběr dat probíhal v období od 19. července do 11. srpna 2022 a zúčastnilo se ho 404 respondentů. Sběr dat probíhal dle kvótního výběru a kvótní předpis byl stanoven dle dat poskytnutých Českým statistickým úřadem ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021 za populaci obyvatel MČ Praha 3.

O existenci Zón 30 ví necelé 2/3 obyvatel Prahy 3. Přibližně polovina lidí vnímá dopady Zón 30 pozitivně, 1/4 neutrálně a 1/5 negativně. U hodnocení Zóny 30 ve vlastní ulici se pak zvyšuje podíl neutrálního hodnocení na 35 %.

Největším identifikovaným problémem jsou dopravní zácpy a komplikace, popř. vymahatelnost dodržování předepsané rychlosti. Objevovaly se i odpovědi ve smyslu, že Zóny 30 jsou nedůležité, nesmyslné, či zbytečné. Celkově obyvatelé Prahy 3 zaznamenali jak zlepšení bezpečnosti pro chodce a větší klid a méně hluku, tak pomalejší a horší průjezdnost autem.

Podpora pro rozšiřování Zón 30 je rozložena obdobně, jako hodnocení jejich dopadů – ½ je pro rozšíření, 23 % má neutrální názor a 28 % rozšíření nepodporuje. Největším identifikovaným benefitem Zón 30 je větší bezpečnost pro děti, chodce a cyklisty, naopak jako negativum je spatřována zbytečně pomalá jízda a tendence chodců přecházet mimo přechody.

Z hlediska postojů k Zónám 30 můžeme obyvatele Prahy 3 na základě clusterové analýzy rozdělit na 54 % podporovatelů zón 30, 22 % lhostejných a 24 % odpůrců zón 30

-FB událost: https://fb.me/e/2HU5GnJkC

-ONLINE na youtube kanálu Prahy 3 - https://www.youtube.com/channel/UCutF-oy5GGWv3M_Ib1Rjnsg

 

 

Zpráva z průzkumu Z30Zpráva z průzkumu Z30

Dotazník průzkumu Z30Dotazník průzkumu Z30

Záznam:

 

Youtube video

 

Pozvánka_Z30

Sdílet:

Karel Světlík

04. 10. 2022

Login