Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Plánujte s námi budoucnost Prahy 3

Podzim na Praze 3 bude ve znamení komunitních setkání, jejichž cílem je projednat nový strategický plán.

Podzim na Praze 3 bude ve znamení komunitních setkání, jejichž cílem je projednat nový strategický plán.

Zpracovávání nového desetiletého strategického plánu Prahy 3 postoupilo do nejdůležitější fáze. Až do konce roku bude radnice sbírat poznatky veřejnosti, které pak poslouží jako podklad pro tvorbu konečného dokumentu. Trojku tak čeká produktivní podzim; obyvatelé městské části bu­dou mít totiž možnost zúčastnit se otevřených setkání a prodiskutovat tam podle nich nejdů­ležitější témata. „Každý mítink bude mít jednot­ný scénář, výsledky pak budou zpracovány do reportu. Právě tato data poslouží jako podklad pro tvorbu strategického plánu,“ vysvětluje ko­aliční zastupitel a předseda komise pro strate­gické plánování a participaci Michal Vronský. „Chceme vytvořit platformu, kde bude možné upozornit na negativní, ale také pozitivní, dobře fungující aspekty naší městské části,“ dodává.

Veřejná setkání budou organizována ve dvou úrovních. První budou určena pro zástupce míst­ních organizací, spolků a institucí — tzv. stake­holdery či aktéry. Zbytek mítinků bude otevřen všem bez rozdílu. S aktéry se plánuje radnice scházet už v září. Zdejší obyvatelé pak dostanou slovo během října a listopadu. „Území jsme kvůli tomu rozdělili do deseti menších, logicky vyme­zených celků, které kopírují hranice tradičních komunit. V každém z nich proběhnou setkání,“ říká nový koordinátor participace Prahy 3 Karel Světlík. „Při debatách s obyvateli chceme jít do většího detailu. Ono to dává smysl, proto­že pohled na místní témata a budoucnost bude značně odlišný například na Vinohradech a na Jarově.“ Jakmile skončí sběr informací od oby­vatel, uspořádá radnice ještě kvantitativní zkou­mání v podobě reprezentativního průzkumu.

Celá fáze veřejného projednávání se měla usku­tečnit už na jaře, bohužel ji ale zmařila koro­navirová krize. Bude-li také podzim pozname­nán různými omezeními a zákazy, je Praha 3 připravena reagovat. Podle Karla Světlíka se část programu přesune do online prostře­dí. „Chceme se s takovým scénářem poprat a najít co možná nejvhodnější řešení. Určitě budeme myslet i na ty, kteří internet nepou­žívají, to je samozřejmost. Je pro nás důleži­té projednávání strategického plánu úspěšně zvládnout a koronakrize nám to může v hor­ším případě znepříjemnit, nikoliv ale zkazit.“

Pokud patříte k aktérům a máte chuť se za­pojit, kontaktujte koordinátora participace. Adresa slouží i pro vaše dotazy: svetlik.karel@praha3.cz

Sdílet:

<em>Miroslav Štochl</em>

28. 08. 2020

Login