Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

OHRADA - PRAŽAČKA - výsledky ankety

Anketa probíhala v druhé polovině listopadu. Vznikla v rámci spolupráce s Ústavem krajinářské architektury ČVUT. Přinášíme kompletní výsledky. Můžete se také podívat na první studentský návrh. 

Anketa probíhala 15. – 23. 11. 2022 jak online, tak papírovou formou. Zúčastnilo se 316 respondentů (53 % žen, 42 % mužů, 5 % nezadáno). 32 % respondentů se o anketě dozvědělo z facebooku, na druhém místě byl Munipolis/Mobilní rozhlas (22%) a na třetím plakáty v ulici (17%). 

Veřejné prostranství od Ohrady k Pražačce je vymezeno ulicemi Koněvova, Pod Krejcárkem a ulicí Nad Ohradou a skládá se ze tří celků: A. park na Ohradě, B. vnitrobloky a C. park na Pražačce. Plochy mají nesourodý charakter i využití, a proto byla v dotazníku každému prostoru věnována samostatná část.

Zatímco ohledně parčíku na Ohradě (A) už probíhají jednání a prověřuje se, zda by zde mohlo být umístěno farmářské tržiště, tak vnitrobloky (B) i parčík Pražačka (C) jsou zcela na počátku, kdy se teprve mapují možné záměry budoucích úprav.

Parčík Ohrada (A)

PARK OHRADA

Anketa potvrdila většinovou podporu projektu farmářského tržiště v parčíku Ohrada (A) – 53 %. Pro zachování stávajícího stavu se vyslovilo 15%. Většinově respondenti dávali přednost ošetření stávajících stromů a keřů před novou výsadbou. Psy pouze na vodítku podpořilo 51 %, pro vymezený prostor pro volný pohyb psů bylo 29 %. Z mobiliáře byly preferované odpadkové koše, lavičky, pítko, ale i trvalé umístění památníku "uctění památky hrdinů operace Anthropoid".

Vnitrobloky (B)

VNITROBLOKY

Pro vnitrobloky (B) respondenti preferují kombinaci aktivní a klidové zóny - 48 % s převahou zelené klidové, pro kterou se vyslovilo 47 %. Preferované funkce byly: prostor pro relaxaci v zeleni, klidová zóna (lavička, lehátko, houpačka), vodní prvek, ale i komunitní zahrádka. Ve valné většině považují respondenti vnitrobloky za bezpečné (84%). Ohledně vegetace opět převažuje ošetření stávajících stromů a keřů. Vymezený prostor pro volný pohyb psů a jinde na vodítku podpořilo 46 %, režim „navolno“ všude (s výjimkou ohraničených prostor) 28%. Mezi preferovaným mobiliářem opět vítězily odpadkové koše a lavičky, ovšem objevil se tu i hmyzí hotel. Komunitní zahrada získala 62 % podporovatelů, ovšem jen 19% by skutečně zahradničilo. Zajímavým podnětem bylo dopravní značení zamezující ponechání nastartovaného motoru po dobu vykládky zboží u Lidlu.

Parčík Pražačka (C)

PARČÍK PRAŽAČKA

Pro parčík Pražačka (C) respondenti preferují kombinaci aktivní a klidové zóny 42 % s převahou zelené klidové 35%, zaměřené z velké části na využití studenty a žáky přilehlé školy. Preferované funkce byly: místo pro učení se venku, prostor pro relaxaci v zeleni, prostor pro setkávání. Opět vítězilo ošetření stávající zeleně, ovšem na druhém místě byla výsadba nových stromů. Podle 48% respondentů by psi měli být pouze na vodítku, 30 % žádá vymezený prostor pro volný pohyb. Ohledně mobiliáře opět vítězí odpadkové koše a lavičky resp. židle/lavice, stoly. Valná většina respondentů (82%) považuje prostor za bezpečný. Pro přístupnost parku ze strany školy navrhovali někteří zneprůjezdnění či omezení pohybu aut v ulici. Respondenti též upozorňovali na absenci bezpečného přechodu přes Koněvovu ulici do parku.

 

Obecně respondenti podporují zachování stávající zeleně (výhrady jsou ke keřům, které prostor znepřehledňují). Největší výhrady (týkající se všech tří oblastí) v počtu cca 40 se týkaly přítomnosti lidí bez domova či uživatelů návykových látek.

Kompletní výsledky: OHRADA-PRAZACKA-VYSLEDKYOHRADA-PRAZACKA-VYSLEDKY

 

Studentské návrhy 

ohpach2

Prezentace rozpracovaných studentských návrhů 12. 12. 2021 v KC Vozovna musela být pro nemoc zrušena. Zde přinášíme už hotový návrh Alice Pachněvičové, který se obecně zaměřuje na vnitrobloky, konkrétně zpracovává prostor za služebnou policie. Počítá s tím, že na noc by se prostor zamykal. Prohlédnout si můžete návrh zde

V příštím semestru se studenti zaměří především na parčík Prazačka. 

 

Sdílet:

Karel Světlík, vizualizace Alice Pachněvičová

20. 01. 2023

Login