Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

OHODNOŤTE STUDENTSKÉ NÁVRHY PRO VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ JAROV/VACKOV 

Veřejné prostranství na Jarově/Vackově, vymezené ulicemi Na Jarově a V Zahrádkách, má charakter sídlištní veřejné zeleně z přelomu 80. a 90 let, jejíž stav je nevyhovující. Záměrem  MČ Praha 3 je prostranství revitalizovat.

Příprava proměny tohoto prostranství a jeho okolí probíhá od začátku s místními a unikátně též s Ústavem krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT.

S osmi studentskými návrhy se můžete seznámit na výstavě přímo na prostranství mezi ulicemi Na Jarově a V Zahrádkách do 16. 11. nebo v souhrnné brožuřebrožuře (pro ideální zobrazení v prohlížeči klikněte na horní ikonu Zobrazení stránky/Dvě stránky a zaškrtněte Zobrazit titulní stránku samostatně).

Vítaná byla i řešení, která mohu dnes působit jako překvapivá nebo kontroverzní, ale reagující na rychle se měnící svět. Návrhy stručně představujeme v pořadí, ve kterém jsou uvedeny na výstavě:

1. Martina Belzová: Barevný a rozkvetlý – návrhu dominují barvy včetně barevného osvětlení, množství zeleně včetně zelené střechy a pumptrack v jižní části (zvlněná cyklistická dráha). 

belzova

2. Barbora Flösslová: Soužít Vackov, Zasadit a sníst – návrh vymisťuje auta do nedalekého parkovacího domu, v prostoru pak najdeme mnoho záhonků se zeleninou, ale i venkovní kuchyň a posezení.

flosslova

3. Nikola Alice Hurychová a Martina Pešťáková: Vackov upgrade vnitrotaj – autorky navrhují zelené napojení na Malešický les, parkovací dům místo stávající benzínové pumpy a množství zákoutí včetně vodní plochy proměnlivou hladinou.

vnitrotaj

4. Marek Petřík – návrh zaujme koncepcí vizuálně oddělených venkovních "pokojíčků“ pro různé aktivity v centrální části.

petrik

5. Petr Preis – návrhu dominuje klidová zóna s možností posezení ve stínu vzrostlých stromů, milovníky válení v trávě potěší vyvýšená travní plocha se vsakovacím jezírkem.

preis

6. Anežka Netušilová: Modrozelený Vackov – návrh zaujme komunitní zahrádkou v jižní části či uzavřeným potůčkem, který může v období sucha vyschnout a být místem pro hru dětí.

netusilova

7. Anna Marie Rychetská – návrh umisťuje do centrální části mlatovou plochu obklopenou stromy, v části Jižního parku pracuje se zajímavými terénními modulacemi.

rychetská

8. Vojtěch Janeba: MOZAIKA prostorů – návrh představuje např. vyvýšené předzahrádky před vchody, které si obyvatelé mohou oficiálně pronajmout a hospodařit na nich či malé výškově členité podium a „hrací bazének“.

janeba

VAŠE HODNOCENÍ A KOMENTÁŘE:

ANKETA (do 16. 11.)

- EMAIL: anketa@praha3.cz

-TELEFON: 222 116 509

 

Vývoj projektu

⟶ Úvodní setkání /24. 2. 2022/ (cca 50 lidí) na veřejném prostranství na Jarově (vymezeno ulicemi Na Jarově a V Zahrádkách)

 ⟶ Anketa /25. 3. — 6. 4. 2022/ účast 184 lidí. Úprava prostoru pro relaxaci (hlavní) a aktivity. Největší podpora pro prostory na relaxaci a dětské hřiště. Mobiliář — hlavně koše, lavičky, pítko. Komunitní kompostér — získal podporu, ale bude ještě předmětem diskuse. Chybí hlavně vzrostlé košaté stromy. Pohyb psů — hlavně na vodítku, ale bude třeba hledat vyhovující dohodu. Obecně byl důraz kladen na to, aby nová úprava nezpůsobila zvýšení hluku. Mezi dalšími podněty se objevily např. toalety, „knihobudka“ či „mlžítka“. 

⟶ Prezentace studentských pracovních návrhů  /7. 4. 2022/, studenti krajinářské architektury (ČVUT) společně s pedagogy prezentovali pracovní návrhy v ZŠ Jarov, získali zpětnou vazbu jak od obyvatel oblasti, tak od zástupců městské části P3.

⟶ Prezentace studentských hotových návrhů /30. 5. 2022/, studenti a pedagogové prezentovali v ZŠ Jarov hotové návrhy revitalizace veřejného prostranství Jarov a jeho okolí.

⟶ Výstava studentských návrhů /16. 9. - 16. 11. 2022/ přímo na prostranství + anketa k výstavě (komentované prohlídky 17. 9. a 13. 11.)

zahajeni

⟶ Na základě studentských návrhů a zpětné vazby obyvatel vznikne zadání pro studii revitalizace území.

 

 

Sdílet:

Karel Světlík

27. 09. 2022

Login