Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Na radnici proběhlo první představení procesu strategického plánování

Zahájení zpracování strategického plánu městské části na roky 2021—2030 bylo představeno v pondělí 2. 3. 2020 v rámci jednání Komise pro strategické plánování.

Zahájení zpracování strategického plánu městské části na roky 2021—2030 bylo představeno v pondělí 2. 3. 2020 v rámci jednání Komise pro strategické plánování. Byli tam pozváni všichni vedoucí odborů úřadu a zastupitelé MČ P3. Jako host vystoupil p. Brlík z Institutu plánování a rozvoje (IPR), který představil projekt koordinátorů strategického plánování. Dalším hostem byl p. Rákos ze společnosti Participation factory, který představil obecné trendy ve strategickém plánování a projektový rámec přípravy strategického plánu městské části na období 2021—2030. Následovala diskuse.

Oba pánové v diskusi osvětlili celkovou koncepci přípravy nového strategického plánu i role obyvatel MČ Praha 3 při jeho vzniku. Objasnili pojem tzv. stakeholderů jako angažovaných subjektů na Praze 3, ať již se jedná o developery, spolky, příspěvkové organizace, či obyvatele MČ Praha 3, kteří by měli spoluurčovat výslednou podobu chystaných projektů. Dále vysvětlili, že data nasbíraná při setkávání s občany by se měla stále aktualizovat a celý proces by měl být pružný a schopný reagovat na změny.

Následně byl probrán časový plán přípravy strategického plánu a bylo konstatováno, že oproti původnímu plánu nastane zřejmě kvůli hrozbě koronaviru zdržení v plánování setkávání s občany městské části.

Login