Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Městská část veřejnosti představila záměr přestavby ošetřovatelského domova Pod Lipami

Městská část Praha 3 připravuje architektonickou soutěž na novostavbu Domu sociálních služeb, která by měla nahradit stávající budovu ošetřovatelského domova Pod Lipami 44. 

Městská část Praha 3 připravuje architektonickou soutěž na novostavbu Domu sociálních služeb, která by měla nahradit stávající budovu ošetřovatelského domova Pod Lipami 44. Budova původně postavena jako jesle neodpovídá dnešním nárokům na péči o seniory a dobrý standard služeb. Záměr byl veřejnosti představen a diskutován na online setkání, jehož záznam si můžete pustit zde.

Cílem Prahy 3 je vybudovat moderní otevřené zařízení, které bude nejen domovem pro seniory (tzv. domovem se zvláštním režimem), ale také nabídne další služby - např. denní stacionář, odlehčovací a další služby, které budou moci využívat jak klienti zařízení, tak široká veřejnost z okolí. Nový domov by měl odpovídat standardům moderních komunitních sociálních zařízení, které fungují v rámci svého širšího sousedství.

Záměr byl představen veřejnosti na online setkání, kde místostarosta Ondřej Rut vysvětlil hlavní důvody přestavby a prezentoval prověřovací studii, která potvrdila vhodnost pozemku pro výstavbu domu sociálních služeb s kapacitou padesáti klientů. Následně paní ředitelka Petra Gabriela Lojdová představila provoz domova a zdůraznila hlavní provozně technické a morální nedostatky dnešního objektu. Administrátor soutěže Mirek Vodák popsal základní principy a podmínky architektonické soutěže, pro kterou se nyní připravuje zadání shrnující požadavky městské části. Záznam ze setkání a zápis se zodpovězenými dotazy veřejnosti si můžete stáhnout níže.

Následovala diskuze, kde se lidé nejvíce zajímali o harmonogram výstavby, parkování a vznik další občanské vybavenosti vzhledem k plánované výstavbě v okolí. Lidé vítají iniciativu městské části rozvíjet sociální péči. Dále pozitivně hodnotí, že budova nebude vyšší než čtyři nadzemní podlaží a vzniknou zde i služby, kterého mohou využívat nejen klienti, ale i veřejnost.

Naopak největší obavy mají lidé z hluku a prachu během výstavby a její časové náročnosti. Do konce roku by měla proběhnout architektonická soutěž, samotná stavba by měla započít zhruba za čtyři roky, neměla by trvat déle než rok, kdy nejnáročnějších bude několik prvních měsíců. Další obavou bylo parkování. Není v plánu ubírat parkovací místa v rezidenčních zónách. Parkování personálu a návštěv, zásobování a stání pro sanitku bude zajištěno vybudováním 6 až 8 parkovacími místy přímo na pozemku domova. Podzemní garáže v plánu nejsou z důvodu finanční náročnosti. Další otázky veřejnosti směřovaly na zajištění občanské vybavenosti s ohledem na plánovanou výstavbu obytné čtvrti Jarov a nové čtvrti na Nákladovém nádraží. Zcela určitě bude v budoucnosti muset vzniknout v okolí mateřská i základní škola. Nicméně vzhledem k fungování daného objektu již řadu let jako zařízení sociální péče a s ohledem na nedostatek zařízení podobného typu, vnímáme jako nejlepší řešení neměnit funkci objektu.

Zadání architektonické soutěže nyní bude dopracováno a projednáváno v poradních orgánech městské části. Předpokládáme, že během července bude vypsaná architektonická soutěž a konečný návrh budeme znát do konce roku.


Záznam setkání můžete shlédnout zde

Sdílet:

Andrea Midlochová

01. 06. 2021

Login