Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Jaké chceme veřejné prostranství na Jarově?

Plánovací setkání se uskuteční ve čtvrtek 24. 2. 2022 v 18:00 na prostranství u hřiště.

   Vaše názory a každodenní zkušenosti pomohou nasměrovat proměnu prostranství tak, aby byla kvalitním a oblíbeným místem pro vás i vaše sousedy. K diskuzi jsme přizvali také studenty krajinářské architektury z Fakulty architektury ČVUT, kteří se tématu budou letos na jaře v rámci školních prací věnovat.

   Veřejné prostranství na Jarově je vymezeno ulicemi Na Jarově a V Zahrádkách. Má charakter sídlištní veřejné zeleně. Stávající úprava prostranství vznikla v souvislosti s výstavbou panelových domů, která proběhla na přelomu 80. a 90. let. Prostranství již přestalo plnit jak funkci rekreační, tak pobytovou. Tento stav je ovlivněn především tím, že na plochách veřejné zeleně spravované MČ Praha 3 probíhá dlouhodobě základní údržba, zatímco plochy ostatních vlastníků jsou bez pravidelné péče. Jedinou cestou k vyřešení nepříznivého stavu daného místa, na který́ poukazují především obyvatelé, je jeho celková rekonstrukce.

Aby mohla MČ P3 takovou rekonstrukci provést, musí nejprve všechny dotčené pozemky dostat do své správy. To už se děje. Např. pozemek parc.č. 3087 získala Praha 3 na základě kupní smlouvy. Ohledně dalších se jedná v součinnosti s hl. m. Prahou. 

Mezitím už můžeme začít projekt připravovat. Předmětem plánovacího setkání bude průchodnost, funkční členění, krajinářské členění, mobiliář atd.

 

Na setkání navazující anketa potrvá do neděle 6. 3. 2022

online: https://1url.cz/oKPIy

papírově: v Infocentru a na hlavní vrátnici radnice

Sdílet:

Karel Světlík

17. 02. 2022

Login