Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Budoucnost parčíku s nejsmutnějším hřištěm - výsledky ankety

Anketa k nové podobě parčíku u Vinohradské nemocnice probíhala od 1. do 9. 11. 2022. Zúčastnilo se jí 178 respondentů. Následovat bude setkání přímo na místě v neděli 27. 11. v 15 h.  

Odbor ochrany životního prostředí zadal u ateliéru Steiner a Malíková krajinářští architekti zpracování koncepčního návrhu, který pro lepší představu ilustroval možné změny.

Revitalizaci parčíku a dětského hřiště si přálo 94% respondentů, pouze 6% procent bylo se stávajícím stavem spokojeno.

Vybudování cest podle vyšlapaných pěšin podporovalo 84 % respondentů, 10% bylo proti, 6 % nevědělo.

Velkou multifunkční sestavu by na hřišti přivítalo 57%, drobné herní prvky 31%.

Zastínění části hřiště podporovalo 67%.

Doplnění bezpečnostních prvků (např. oplocení) 61%.

 

Nejčastěji se lidé o anketě dozvěděli z facebooku (31%), ale v těsném závěsu byl Mobilní rozhlas/Munipolis (30%). Mezi respondenty převažovaly ženy (58%). Nejsilněji zastoupenou věkovou skupinou byli lidé ve věku 31 - 45 let (61%).

K detailnější diskusi se sejdeme v neděli (27. 11.) v 15 h přímo na místě.

Nejsmutnejsi

 

Dodatek (2. 1. 2023): 

27. 11. 2022 proběhla na místě schůzka s místními obyvateli. Zásadní požadavky vzešlé ze setkání: navýšení zeleně a oddělení parku od provozu nemocnice.

Více:  Park u vin nemocnice- vyslPark u Vinohradské nemocnice - výsledky

parcik u vin nem

Sdílet:

Karel Světlík, vizualizace: Steiner - Malíková, foto: Michal Dobiáš. 

23. 11. 2022

Login