Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

POZOR: Veřejná setkání k desetiletému strategickém plánu proběhnou ONLINE!

V říjnových Radničních novinách najdete na straně 12 tabulku s termíny jednotlivých setkání za každou z deseti oblastí Prahy 3 s místem setkání v některé ze základních škol Prahy 3.

říjnových Radničních novinách najdete na straně 12 tabulku s termíny jednotlivých setkání za každou z deseti oblastí Prahy 3 s místem setkání v některé ze základních škol Prahy 3.Vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme setkání přesunuli online. NECHOĎTE DO ŠKOL, registrujte se zde. Nebo pod tlačítkem registrace na horním panelu naší stránky.

Strategický plán býval dokument, který si městská část nechávala vypracovat externí firmou. Bylo splněno a mohl jít do šuplíku, odkud ho jen občas někdo vytáhl.

Praha 3 to letos zkouší jinak. Inspirována Kodaní, Aarhusem či Minneapolis se pokouší sesbírat tzv. živá data od lidí, kteří zde žijí či působí. Aby se dostalo na témata vskutku lokální, byla Praha 3 rozdělena pouze pro tento účel do deseti podoblastí.

Setkání byla původně plánovaná na jaro, ale z epidemiologických důvodů odložena na podzim. Koncem září se uskutečnila dvě setkání s klíčovými aktéry Prahy 3 (ředitelé škol, institucí, spolků, sdružení atd.). Na říjen a listopad bylo naplánováno dalších 20 setkání s veřejností ve školách, ale přišel do toho opět nouzový stav.

Znovu věc odkládat, navíc s nejistým výhledem, nebylo řešení. Bylo třeba jednat rychle a v řádu dní připravit online prostředí, ve kterém by mohla setkání proběhnout (alternativou budou papírové dotazníky na kontaktních místech Prahy 3). Každé setkání bude mít přesný scénář, žádné ze sesbíraných témat už nevypadne ze hry. Bude se pouze ověřovat jeho významnost např. následným sociologickým šetřením a vybraní experti v závěru navrhnou řešení, která budou opět připomínkována veřejností.

Výsledkem by měla být jakási „kuchařka“ na dalších deset let. Pojďme jí společně vytvořit a přejme jí, ať neleží v šuplíku, nýbrž vždy po ruce, ať je krásně ohmataná s oslíma ušima.

V říjnu a listopadu proběhnou dvě setkání ke každé z deseti oblastí Prahy 3. Můžete se zúčastnit i za více částí, pokud jste v nich nějak zapojeni či jste na rozhraní více částí.

Termíny:

datum   oblast
06.10.2020 9 Vinohrady—Jiřák
07.10.2020 6 Parukářka—Olšanská
08.10.2020 10 Vinohrady—Flora
13.10.2020 4 Nákladové nádraží
14.10.2020 2 Vackov—Balkán
15.10.2020 8 Horní Žižkov (od Seifertovy ul.)
20.10.2020 7 Dolní Žižkov (po Seifertovu ul.)
22.10.2020 3 Ohrada—Pražačka
26.10.2020 1 Jarov
27.10.2020 5 Pod Ohradou—Komenského nám.
03.11.2020 10 Vinohrady—Flora
05.11.2020 9 Vinohrady—Jiřák
10.11.2020 6 Parukářka—Olšanská
11.11.2020 2 Vackov, Balkán
12.11.2020 4 Nákladové nádraží
18.11.2020 8 Horní Žižkov (od Seifertovy ul.)
19.11.2020 5 Pod Ohradou, Komenského nám.
24.11.2020 3 Ohrada—Pražačka
26.11.2020 7 Dolní Žižkov (po Seifertovu ul.)
30.11.2020 1 Jarov

Stáhněte si

plakat.setkani-A4 nhl
12. 01. 2022
434 kB
mapa participace
12. 01. 2022
634 kB
logo ESF OPZ
12. 01. 2022
68 kB
Login