Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Plánují s námi: ZŠ Poznávání, s. r. o.

„Viki má ADHD. V první třídě ve spádové škole jsme vydrželi první pololetí, pořád domů nosil poznámky, pořád jsme poslouchali stížnosti, jak je nemožný, nevydrží sedět, vyrušuje, nepracuje.“

„Viki má ADHD. V první třídě ve spádové škole jsme vydrželi první pololetí, pořád domů nosil poznámky, pořád jsme poslouchali stížnosti, jak je nemožný, nevydrží sedět, vyrušuje, nepracuje.“ „Martin má autismus, v SPC doporučili asistenta – nastoupil do první třídy ZŠ Poznávání, je tam málo dětí, sama speciální pedagožka po návštěvě školy naznala, že asistent není potřeba, Martin to s paní učitelkou i spolužáky bezvadně zvládá.“ – Viki má stále ADHD, občas běhá, skáče, nedokáže se soustředit, pak si ale sedne a během pár minut všechno učivo umí. Je nesmírně bystrý, krásně čte, na svůj věk perfektně ovládá angličtinu. Martin občas potřebuje mírnou podporu, aby ho okolí nerušilo, ale také podporu v tom smyslu, že potřebuje komplikovanější a zajímavější úkoly, učivo první třídy už bezpečně ovládá. V době distančního učení stejně jako ostatní spolužáci bez obtíží zvládl prezentaci měsíčního projektového tématu – přednášel on-line, vysvětloval, ukazoval obrázky, reagoval na dotazy spolužáků, nikoho by nenapadlo, že má nějaké speciální vzdělávací potřeby. Nezaujatý pozorovatel by byl fascinován jeho projevem i znalostmi.

ZŠ Poznávání je soukromá základní škola. Zápis do rejstříku školských zařízení MŠMT ČR získala v srpnu 2019. Je na počátku své existence a chce nabízet vzdělávání, které odráží skutečný svět, v němž žáci žijí, a do kterého mají jednou vstoupit jako vzdělaní a samostatní dospělí. Školu, která bude rozvíjet přemýšlení, bude ukazovat žákům, jak mají informace chápat v souvislostech, jak mají řešit problémy. Školu, do které se budou těšit děti i dospělí, cítit se v ní bezpečně a přijímaní ostatními. ZŠ Poznávání umožňuje žákům zkoušet a zažívat, jak nabyté znalosti a dovednosti propojit s praxí. Spolupracuje s vysokými školami, různými firmami, uměleckými institucemi, neziskovými organizacemi apod.

Pro své působení získala škola podporu MČ Praha 3, společně plánují další formy spolupráce, škola se chce stát etablovaným členem komunity. Nabízí se široké spektrum aktivit v součinnosti s místními školami, neziskovými organizacemi i firmami, které na Praze 3 sídlí. Škola hodlá společně s nimi organizovat čím dál více aktivit, které budou určeny pro všechny, kdo projeví zájem (např. workshopy pro rodiče a děti, přednášky, semináře, výstavy, promítání filmů a mnohé další, kdy se učení a poznávání odehrává napříč generacemi — např. děti učí seniory, žáci připravují akce pro dospělé). Jen co získá více lidských zdrojů (snad už ve školním roce 2020—2021), chce být vzdělávacím centrem, v němž se potkávají různé generace a získávají příležitost pro společné sdílení a učení. Škola doufá, že tak doplní stávající nabídku celoživotního vzdělávání, při němž se potkávají rezidenti MČ Praha 3 napříč generacemi.

Mimo to má škola vlastní poradenské centrum, jehož služby hodná nabízet i dalším školám v MČ Praha 3, čímž chce posílit rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí se sociálním znevýhodněním, jejichž podpory „není nikdy dost“.

Více informací se dozvíte zde:

www.skolapoznavani.cz

www.facebook.com/skolapoznavani

Login