Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Plánují s námi: META, o.p.s.

Hai (7 let) a Thuy (9 let) jsou sestry, které se v METĚ objevily začátkem letních prázdnin.

Hai (7 let) a Thuy (9 let) jsou sestry, které se v METĚ objevily začátkem letních prázdnin. Přihlásily se na Dobrodružné výpravy po Žižkově, kde se mohly potkat se svými českými vrstevníky i s dětmi z jiných jazykových komunit a poznat kus čtvrti, ve které žijí. Thuy pak v srpnu navštěvovala i intenzivní kurz češtiny, který ji pomohl obohatit slovní zásobu a dohnat alespoň trochu znalost českého jazyka. Dívky sice vyrůstaly odmalička v České republice, ale u nich doma se mluví vietnamsky. Když během korona krize přišlo uzavření škol, byly tak úplně odříznuté od komunikace v českém jazyce. META jim poskytla možnost být opět v kontaktu s českým jazykem i s českými dětmi a zároveň se zapojit do komunity na Praze 3.

Nezisková organizace META, o.p.s. působí v oblasti integrace cizinců od roku 2004. V srpnu 2019 přesídlila na Prahu 3 do Žerotínovy ulice. Zaměřuje se především na podporu cizinců v oblasti vzdělávání a zároveň na podporu pedagogů, kteří je vzdělávají. Za dobu své existence pomohla nejen několika tisícům dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem1 i pedagogům všech stupňů škol. Dlouhodobě, intenzivně a na všech úrovních školského systému usiluje o to, aby děti s odlišným mateřským jazykem mohly dosáhnout stejné úrovně ve vzdělání jako jejich čeští vrstevníci, a mohly tak naplnit svůj potenciál.

META pomáhá rodičům a dětem z jiného jazykového a kulturního prostředí se zorientovat v systému českého školství a poskytuje sociální poradenství pro rodinu jako celek, pomáhá jim komunikovat se školami a připravuje také informační materiály, jako je například Praktický rádce. META organizuje různé typy kurzů češtiny jako druhého jazyka pro děti, mládež i dospělé, působí v ní také aktivní skupina dobrovolníků, kteří pomáhají mladým cizincům s přípravou do školy (doučování) nebo s organizací volnočasových a komunitních aktivit.

Celou škálu služeb nabízí META i pedagogům všech stupňů škol, kteří vzdělávají děti a žáky s OMJ. Jsou to například akreditované kurzy, poradenství a metodická podpora, metodické materiály či informační portál www.inkluzivniskola.cz.

META vydala už celou řadu publikací (nejen pro pedagogy), většinu z nich lze stáhnout zdarma na webových stránkách organizace.

Nejen pro pedagogy ale i pro další odbornou veřejnost, pořádá META každoročně odborné konference. Například letos v říjnu proběhne ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy konference Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti, a to za (on-line) účasti jedné z největších světových osobností v tématu Jima Cumminse.

V době karantény META pozastavila své prezenční vzdělávací i poradenské aktivity, místo nich ale nabízela on-line doučování a kurzy, aby děti s OMJ měly možnosti konzultovat úkoly nebo si jen popovídat, a udržet si tak kontakt s češtinou. Některé z online kurzů se tak osvědčily, že je nabízí i nadále.

„Na Praze 3 se snažíme zapojit do života komunity, organizujeme zde volnočasové a komunitní aktivity, letos již podruhé jsme se zúčastnili kulturně – společenské akce Poznejme se sousedé. Zástupci radnice se o problematiku vzdělávání dětí a žáků s OMJ zajímají, což oceňujeme, protože to bohužel stále není běžné. V červnu jsme například mohli využít reprezentativní prostory radnice pro slavnostní ceremoniál našeho celoročního kurzu pro budoucí středoškoláky a v srpnu pak Kemp Pražačka na komunitní akci Konec léta s METOU. O prázdninách jsme na objednávku Prahy 3 realizovali Příměstský tábor s výukou češtiny či intenzivní kurzy češtiny pro žáky ZŠ a jeden také pro předškoláky“, uvádí vedoucí služeb pro cizince Anastasia Avdějeva. „Na Praze 3 zatím nepůsobíme tak dlouho, abychom mohli relevantně vyhodnotit spolupráci v rámci MČ jako celku, ale propojování jednotlivých klíčových aktérů i jednotlivých odborů považujeme samozřejmě za krok správným směrem. Protože není lepší zpětná vazba než přímo z terénu.“ dodává.
Více najdete na www.meta-ops.cz.


1) Místo děti a žáci cizinci používáme termín děti a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Je to totiž právě neznalost jazyka, která jim komplikuje vzdělávání, nikoliv fakt, že jsou cizinci. A jedná se nejen o cizince, ale i o občany ČR  nedostatečnou znalostí češtiny.
Login