Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Pébéčka: Písničky místo školního zvonění a pohodlné posezení na chodbách 

Díky participativním rozpočtům na školách mohou žáci zrealizovat vlastní projekt a vylepšit si prostředí školy.  

 pb2

Převážně vylepšování školního prostředí a pořizování sportovního vybavení jsou oblastmi, kterých se týkaly projekty navržené žáky v loňském roce v rámci participativních rozpočtů na školách. Za 30 tisíc Kč na školu si žáci vymysleli například projekt relaxační zóny se čtecím koutkem na chodbě, polepy na dlažbu s interaktivní dráhou s tématy češtiny a vesmíru, venkovní pingpongový stůl nebo zařízení, které umí v učebnách přehrát melodické zvonění namísto toho klasického. Na ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic byla dokonce vybavena venkovní učebna.

pb5   pb6

Pébéčko (PB = participatory budgeting), neboli participativní rozpočet, je proces, ve kterém se žáci věnují navrhování projektů a rozpracování jednotlivých nápadů včetně rozpočtu. Dále se vybere hlavní nápad za každou třídu, po posouzení jejich realizovatelnosti pak proběhne kampaň, ve které se žáci snaží získat hlasy svých spolužáků pro daný nápad. Následuje hlasování a realizace vítězného projektu.

Tohle je skvělá příležitost pro vznik mezipředmětových vazeb a díky hledání nápadu s přínosem pro celou školu i prohloubení vztahu k ní. Společné prostory se tak stávají atraktivnější. A vedle toho, že žáci identifikují, která místa ve škole mají potenciál pro další rozvoj, mají příležitost pojmenovat i místa, kde se necítí dobře. To může sloužit jako výborná zpětná vazba pro vedení školy i do budoucna. „Pébéčka jsou pro žáky dobrou příležitostí naučit se prezentovat vlastní nápad a lépe porozumět hodnotě peněz. Projekt rozvíjí i týmovou spolupráci,“ říká Filip Málek, místostarosta pro školství.

 

Příští ročník participativních rozpočtů na školách

Od dubna 2024 startuje na školách další ročník participativních rozpočtů. Vzniká tedy opět příležitost vymyslet pro vlastní školu něco, co vystihuje přání žáků. V tomto novém ročníku má Pébéčko volitelné téma, a to téma podpory duševního zdraví na škole. Téma může evokovat rozličné nápady, fyzického i nehmotného, zkušenostního, rázu. Příkladem může být zřízení prostor pro relaxaci a odpočinek, vylepšení prostoru školní zahrady, knihovna duševního zdraví včetně infografik o tomto tématu, nákup materiálu a hudebních nástrojů pro arteterapii, nebo třeba objednání canisterapie pro všechny třídy na škole, anebo – nechme se překvapit. Něco, co se rodí v hlavách dětí.

Pébéčko letos začíná už před prázdninami. Na proces vymýšlení projektů se volně naváže dalšími fázemi projektu v září. Každá škola si může harmonogram částečně uzpůsobit podle svého rytmu fungování. Do konce listopadu ale musí být hotovo.

pb3

 

Další příležitosti pro žáky

V úterý 16. dubna proběhlo na radnici setkání s koordinátory participativních rozpočtů na školách a se zástupci žáků a školních parlamentů. Probíralo se nejen Pébéčko, ale i další příležitosti, které právě vznikají. Nově vzniklý Parlament dětí a mládeže Prahy 3 nabízí příležitosti k vzájemnému kontaktu se členy školních parlamentů a s žáky škol. Chystá třeba společný táborák s přespávačkou jako příležitost pro vzájemné bližší seznámení jejich členů a vymýšlení, co společně podniknout. Chcete-li se propojit, napište na parlament@ulita.cz

 

Vrstevnické mediace

Kvalitu fungování na škole může podpořit i projekt vrstevnické mediace na školách. Mediace znamená pokojný způsob řešení konfliktů, přičemž cílem je dohoda obou stran. Žáci se učí poskytovat mediaci svým vrstevníkům a pomáhat tak řešit a předcházet konfliktům svých vrstevníků a tím zlepšovat celkové klima na škole. Žáci se mohou přihlásit do mediačního výcviku vedeného zkušenými lektory. V průběhu čtyř učebních bloků, které probíhají jednou měsíčně, postupně získají potřebné znalosti a zkušenosti. Mohou pak získat status školního mediátora. Na škole pak „ordinuje“ v pravidelný čas střídavě několik zaškolených dvojic školních mediátorů, za kterými se spolužáci nebojí zajít. V případě potřeby se žáci-mediátoři mohou i po skončení výcviku obrátit na své mentory, aby jim poradili, pokud se řešená situace jeví příliš složitě. Projekt slaví úspěchy na školách v různých krajích ČR, kde se podařilo najít elegantní řešení pro nejednu zapeklitou situaci.

 

Projekty jsou financovány projektem MAP Praha 3. Jedná se o Místní akční plán rozvoje vzdělávání, v jehož rámci jsou realizovány aktivity směřující ke kvalitativnímu posunu ve školství na Praze 3.

 

Pro více informací sledujte web skolypraha3.cz a facebook Školy Praha 3

pb4

 

Sdílet:

Vendula Guhová

17. 05. 2024

Login