Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Olšanská ulice má dostat čtyři stromořadí, park i jezírko

Podle koncepční studie by se téměř kilometr dlouhá Olšanská ulice mohla stát moderní městskou třídou. Její tvůrci se hojně inspirovali v zahraničí.

Francouzská Bretaň, německý Hannover, kanadské Toronto, Filadelfie a Miami v USA, ale taky rekonstruované nábřeží řeky Loučná v Litomyšli nebo opravené Tyršovy sady v Pardubicích — to jsou některá místa, jimiž se architekti inspirovali při modelování nové podoby Olšanské ulice. Ta patří se svými 850 metry k nejdelším na Žižkově. Dnes je plná úřadů a nebytových prostor, zároveň je vnímána jako tranzitní. To se má změnit. Podle vzniklé koncepční studie by její rekonstrukce mohla začít v rozmezí let 2028 až 2030. Nová podoba Olšanské se bude do té doby pilovat, měla by ale udělat radost zejména zdejším obyvatelům.

Mezi nejvýznamnější změny patří vybudování tzv. lineárního parku, který má kopírovat třídu podél staré hřbitovní zdi. „Bude fungovat jako místo klidu, které propojí Olšanské náměstí na jedné straně a nově vznikající čtvrti u bývalého nákladového nádraží na straně druhé,“ vysvětluje Filip Tittl ze studia Unit architekti, které rekonstrukci ulice navrhlo. Park ozdobí nově vysazené stromy upravené tak, aby jejich koruny i větve přiměřeně vysoko nad hlavami chodců skýtaly příjemný stín. Teď tu rostou hlavně javory a jasany, které projdou probírkou. K nim přibudou stromové hájky, které parčík ještě víc ochladí a v horkých dnech nabídnou možnost relaxace. Jejich závlahu zajistí speciální úprava povrchu, díky níž se dešťová voda vsákne do země. Milovníky aktivního životního stylu potěší nové lesní hřiště i stroje pro venkovní cvičení.

Moderní tvář dostane taky Olšanské náměstí, ze kterého má být odstraněno parkoviště ve prospěch pobytového prostoru pod nově vysazenými stromy. Naproti ZŠ Chelčického je v plánu rekonstruovat park a obnovit vodní plochu, která má navázat na historii bývalého rybníka. Prostor před základní školou se má přizpůsobit hlavně školákům, studie počítá například i s možností výstavby sportovní haly na místě současných tenisových kurtů. Okolí kostela sv. Rocha by si mělo zachovat svůj pietní ráz, zato nepřístupný areál stavebnin čeká radikální proměna. „Místo se uzpůsobí konání společenských akcí, jako jsou třeba sezónní trhy a další události podporující komunitní život Žižkova,“ představuje návrh architekt Tittl. Lokalitu oživí kavárna, prostor pro klidné posezení a hřiště na pétanque. Rekonstrukce se v tomto místě zaslouží o obnovu původního vstupu na hřbitov, navíc tu vznikne zázemí pro různé obchůdky včetně květinářství.

Za budovou cizinecké policie by měla být větší otevřená plocha s dětským hřištěm a pobytovým trávníkem, umožňujícím hry, pikniky a posezení. Na místě telekomunikační budovy, která tvořila od 70. let minulého století jednu z žižkovských dominant, připravuje Central Group obytný komplex s obchody a službami v přízemí. „Právě tady rovinatější terén umožňuje otevřenou plochu s veřejně přístupnými sportovními hřišti. Prostor se rovněž přizpůsobí potřebám nové mateřské školy,“ upřesňuje Tittl. 

Co se týče plánovaného dopravního uspořádání Olšanské ulice, je navržen jeden jízdní pruh v každém směru, uprostřed tramvajová trať se zastávkami, široké chodníky a obousměrná stezka pro cyklisty oddělená od vozovky i chodníku. Olšanská má jako součást celoměstské páteřní cyklistické trasy A8 propojit oblast nákladového nádraží s centrem města a Karlínem. Zásadní úpravou pak bude to, že třídu ozdobí čtyři řady stromů, což je v rámci metropole ojedinělé. Z křížení s ulicí Jana Želivského se stane důležitý dopravní uzel celé Prahy 3 a zároveň významné veřejné prostranství. Olšanská by se tam měla přirozeně propojit s novou rostoucí čtvrtí. Ve stejném místě je v plánu přesunutí tramvajových zastávek tak, aby tramvaj kvůli přímému přestupu na navazující stejnosměrné linky stavěla vždycky za křižovatkou. „Terčem kritiky Prahy 3 je přesun zastávky u pošty a polikliniky Olšanská 7 za křižovatku na ulici Jana Želivského. V rámci dokončení studie požadujeme, aby na současném umístění byla zachována alespoň rezerva pro zastávku a byla možnost ponechat přímou vazbu na polikliniku,“ uvádí místostarosta Ondřej Rut.

Podle jednoho z existujících scénářů by rekonstrukce mohla začít už v roce 2026. „Osobně si ale myslím, že se tak stane později, někdy mezi lety 2028 a 2030,“ předpokládá místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš.

Sdílet:

Josef H. Mysliveček, Radniční noviny

03. 04. 2023

Login