Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Jsi stakeholder?

Město tvoří občané. Někteří z nich pak mají o něco významnější roli než ostatní: buď se aktivně podílejí na společenském životě, reprezentují spolky či organizace, nebo zastupují instituce přítomné v dané oblasti. Říká se jim stakeholdeři.

Radnice P/II mapuje klíčové aktéry městské části, chce s nimi víc spolupracovat.

Město tvoří občané. Někteří z nich pak mají o něco významnější roli než ostatní: buď se aktivně podílejí na společenském životě, reprezentují spolky či organizace, nebo zastupují instituce přítomné v dané oblasti. Říká se jim stakeholdeři, jak pro ně zdomácnělo označení pocházející z angličtiny, do češtiny překládané jako aktéři.
 
Z pohledu radnice tito stakeholdeři mají pro městskou část obrovskou hodnotu. Stojí totiž za nimi konkrétní komunity občanů, s kterými oni umějí komunikovat. Zároveň z logiky věci mají tito komunitní lídři přirozeně hlubší vhled do dění ve městě a předpokládaný zájem se o věci veřejné zajímat.

Kdo jsou zmínění aktéři, nebo stakeholdeři tady u nás na trojce? Jde například o všechny ředitele škol, o majitele obchodů, šéfy organizací zajišťující sociální služby nebo vzdělávání, zaměstnavatele, organizátory kulturních akci, ale také o respektované osobnosti na sociálních sítích, místní patrioty, historiky nebo zástupce městských organizací. Dohromady tvoří na oko nesourodou a přitom klíčovou skupinu lidí, bez kterých nelze vývoj městské části plánovat.
 
Trojka v březnu spouští zpracování nového strategického plánu - své vize na příštích deset let. A právě o stakeholdery se chystá radnice v prodiskutování témat opřít. “V tuto chvíli probíhá první fáze přímo na úřadě, s úředníky. S odpovědnými odbory probíráme co je nutné brát při plánování v potaz. Zároveň ale také vytváříme mapu našich stakeholderů na Praze /II. Od této mapy si slibujeme opravdu hodně,” vysvětluje radní pro strategii Jana Belecová (Piráti) s tím, že v tuto chvíli už eviduje bezmála dvě stovky kontaktů. “Chceme pak všem nabídnout, aby se s námi sešli k projednání strategického plánu, ať už prostřednictvím veřejných setkání nebo elektronicky. Rádi bychom, aby se z našich trojkových stakeholderů stali pro radnici klíčoví partneři,” dodává Belecová.
 
Cílem je převést zpětnou vazbu aktérů v datové přehledy, se kterými se bude při zpracovávání vize pracovat. Jakmile se to osvědčí, chce úřad se stakeholdery spolupracovat i na jiných projektech. “Chceme se teď se všemi seznámit, vyzkoušet si komunikaci a půjde-li vše podle plánu, rádi bychom se ad hoc na tuto skupinu lidí obraceli i v budoucnu. Ať už půjde o konzultaci nad projekty a strategiemi, nebo se bude jednat o pravidelný kontakt, kdy si budeme sdílet know-how. Věříme, že tak můžeme předejít mnohým budoucím nedorozuměním a konfliktům.”
 
Zpracování strategického plánu potrvá rok a půl. Vedle stakeholderů bude mít prostor k prodiskutování i veřejnost, úředníci a experti. Výsledkem bude srozumitelná sada kroků, která pomůže Praze 3 držet svůj směr ve všech klíčových otázkách.

Login