Jarovská třída — participační aktivity pro veřejnost

11.06.2021 8:53

Budoucí Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace. Jarovská třída bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní. Důraz bude kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch, doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.

Podoba Jarovské třídy se řeší ve spolupráci s obyvateli, místními aktéry a veřejností. Cílem je území a vznikající dopravně-urbanistickou studii podrobně představit a získat pro ni podněty. Ty budou předány zpracovateli a poslouží k dopracování studie.

Informační kontejner

Informační kontejner v Malešické ulici (proti Penny marketu) bude otevřen v následující dny a časy:

 • pondělí 14. června 15—19 h
 • úterý 15. června 15—19 h
 • štředa 16. června 15—19 h
 • čtvrtek 17. června 15—19 h
 • pátek 18. června 10—19 h
 • sobota 19. června 10—19 h
 • pondělí 21. června 10—19 h
 • úterý 22. června 15—19 h
 • středa 23. června 15—19 h
 • čtvrtek 24. června 15—19 h
 • pátek 25. června 15—19 h

Informační stánek v MČ Praha 10

 • úterý 22. června 14—18 h, zastávka Plaňanská (u Městské knihovny)
 • středa 23. června 14—18 h, Malešický park (v horní části) Online dotazník na stránce www.iprpraha.cz/jarovskatrida (14. 6.— 11. 7. 2021)

Plánovací komentované procházky

 • Procházka se startem na Žižkově — úterý 15. 6. v 18 h (zahájení u informačního kontejneru v Malešické ulici)
 • Procházka se startem v Malešickém parku — středa 23. 6. v 18 h (zahájení u informačního stánku v Malešickém parku)

Výstava o historii Jarovské třídy před KC Vozovna (MČ Praha 3)

Součástí participační kampaně jsou také rozhovory s vybranými klíčovými aktéry v území, jako jsou školy, správci parků apod.

Další informace k projektu: www.iprpraha.cz/jarovskatrida

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login