Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah
  • Praha 3
  • Čistá trojka
  • Mobilní rozhlas
  • Antigraffity program
  • Trhy na Jiřáku
  • Pravidla podporovaného bydlení

Budoucnost Olšanské — přijďte na komentovanou procházku

Ulice Olšanská je významnou a velkoryse založenou třídou, nyní lemovanou převážně administrativními budovami, která má potenciál nebýt jen tepnou sloužící převážně dopravě, ale i vyhledávaným územím pro setkávání a pobyt.  

Urbanisticko-architektonická studie, kterou připravuje IPR ve spolupráci s Unit architekti, má za cíl zlepšit podmínky pro pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu, zkoordinovat plánované investiční záměry v území a nastavit regulaci pro další rozvoj okolí ulice tak, aby vznikla plnohodnotná městská třída. Součástí studie bude také řešení nového krajinného propojení podél severní strany Olšanských hřbitovů, které do území přinese novou rekreační osu, nové rekreační vybavení a další rozšíření systému zelené infrastruktury města.

Stalo se:

Veřejnost měla možnost se do během března 2022 k projektu vyjádřit prostřednictvím dotazníkového šetření.

Výsledky:Vyhodnocení_dotazníku_OlšanskáVyhodnocení_dotazníku_Olšanská

 

Chystá se:

- 23.6. (čt) od 17:30 - komentovaná vycházka územím prezentující změnu jednotlivých částí lokality přímo v místě, sraz na Olšanském náměstí (SV nároží)

- 23.června – 17.července: dotazníkové šetření - podněty veřejnosti k podobě veřejných prostranství, profilu ulice, nových pěších a cyklo vazeb, vybavenosti a zástavbě

prochazka_mapa

 

Olšanská před a po:

OlsanskapredOlsanskapo

 

Sdílet:

Karel Světlík, vizualizace: MISS3

16. 06. 2022

Login