Shrnutí a vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu studie Slezské ulice

27.05.2021 8:00

Příprava koncepční studie Slezské ulice se dostává do další fáze. Nyní si můžete přečíst závěrečnou zprávu s výsledky zpětnovazebního projednání návrhu studie.Součástí jsou také odpovědi architektů a architektek na nejčastější otázky, které se během projednání objevovaly.

Na podzim loňského roku začal tým pod vedením Davida Mareše (třiarchitekti) připravovat koncepční studii Slezské ulice, na základě které bude probíhat postupná proměna ulice v budoucnu. Jedním z požadavků radnice bylo, aby studie vznikla za účasti lidí, kteří na Slezské bydlí či ji pravidelně využívají.

V říjnu 2020 v prvním kole participace více než 600 lidí vyplnilo v online anketě, co by na Slezské rádi změnili a co naopak chtějí zachovat. Tyto podněty sloužily jako podklad pro tvorbu prvního návrhu studie.Jednalo se zejména o chybějící zeleň, nevhodné podmínky pro pěší a cyklisty a problematické parkování aut. Závěrečná zpráva z průzkumu ke stažení zde.

Dalším krokem bylo představení prvního návrhu studie pomocí videoprezentace. Kromě videoprezentace jsou dosud dostupné všechny obrazové materiály, které si lze prohlížet a stahovat. Od 15. do 24. března probíhal v návaznosti na představení návrhu sběr připomínek pomocí online dotazníku.

Přes 300 respondentů napsalo své postřehy, připomínky a dotazy k šesti otevřeným otázkám. První tři se zaměřovaly na hlavní témata - zklidnění dopravy, výsadba stromů a uspořádání ulice. Zbývající se týkaly třech konkrétních lokalit - nároží Slezské s Perunovou, Libickou a Hradeckou. Odpovědi byly vyhodnoceny prostřednictvím obsahové analýzy.

Výsledky dotazníku nyní opět slouží architektonickému týmu jako podklad pro dopracování finální verze studie. Již teď je k dispozici závěrečná zpráva, která shrnuje výsledky dotazníku. Určitě si přečtěte také odpovědi na nejčastější dotazy, které se během projednání objevovaly a které často přinášejí vysvětlení, jak byly připomínky zapracovány.

S konečnou verzí studie bude veřejnost seznámena po projednání návrhu v orgánech městské části (dopravní komise a Rada MČ). Jednání Dopravní komise se můžete účastnit i vy O všem vás budeme včas informovat.

Andrea Midlochová


Slezská — závěrečná zpráva Slezská — závěrečná zpráva

Slezsaká — otázky a odpovědi Slezská — otázky a odpovědi

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login